Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
För att upprätthålla bra kvalitet på övervakningen av antibiotikaresistens behövs mer provunderlag från djur, speciellt nötkreatur och gris. Bild: Ivana Rodriguez Ewerlöf/SVA

Mer underlag behövs för övervakningen av antibiotikaresistens

Sidan granskades senast : 2024-06-26

SVA övervakar förbrukning av antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier bland svenska djur. Läget är generellt sett stabilt och bra, men fortsatt arbete krävs för att det ska förbli så. Dessutom krävs mer provunderlag för att kunna upprätthålla en tillförlitlig övervakning. Det är några av slutsatserna i Swedres-Svarm 2023, en rapport som SVA ger ut gemensamt med Folkhälsomyndigheten.

SVA har sedan många år tillbaka övervakat utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier som finns bland svenska djur. I nuläget är provunderlaget dock inte tillräckligt för att kunna upprätthålla bra kvalitet på övervakningen, framför allt när det gäller vissa sjukdomsframkallande bakterier hos lantbruksdjur som gris och nötkreatur.

– Antalet prover är för lågt för att vi ska kunna upptäcka eventuella problem tidigt och känna oss helt trygga med våra bedömningar av läget, säger Oskar Nilsson, chef vid sektionen för antibiotikafrågor.

Det låga provantalet antas bero på flera saker. Vissa sjukdomar förekommer helt enkelt inte speciellt ofta i Sverige, men för andra sjukdomar beror det troligen snarare på att det inte görs undersökningar som ger rätt typ av underlag. I dag är det dessutom bara analyser som görs vid SVA som inkluderas i övervakningen.

– Här önskar jag att alla led i kedjan funderar över vad de kan göra. Djurägare och veterinärer behöver känna att det är viktigt att ta prover och få ut användbar information från dessa. Samtidigt behöver vi på SVA, med inspiration från länder som lyckats skapa fungerande samarbeten, jobba vidare på att kunna inkludera kvalitetssäkrade resistensdata från andra laboratorier, berättar Oskar Nilsson.

Övervakning på EU-nivå

Många länder i Europa undersöker bakterier med särskild betydelse för folkhälsan, enligt riktlinjer från EU. Men övervakning av bakterier som orsakar sjukdomar hos djur har först på senare år fått mer uppmärksamhet. I Sveriges övervakning har sådan information alltid inkluderats. Nu pågår arbete inom EU för att ta fram stöd för en mer harmoniserad övervakning även av bakterier som orsakar sjukdomar hos djur.

– Vi tog med den typen av information från början eftersom vi tyckte att det är en viktig del i arbetet med att stötta en klok användning av antibiotika till djur. På så sätt kan vi bevara antibiotika som effektiva läkemedel för både djur och människor, säger Oskar Nilsson.

Om rapporten

Övervakningsrapporten Swedres-Svarm ges ut tillsammans med Folkhälsomyndigheten varje år. Den innehåller analyser av antibiotikaförbrukning hos djur och människor samt resistens bland bakterier från djur, människor och livsmedel. Rapporten innehåller data för bakterier som är av betydelse för både folk- och djurhälsan. Tillgängliga data visar att både förbrukning och resistensläget inom veterinärmedicinen generellt sett fortsatt är stabilt bra.

Läs mer

Swedres-Svarm 2023

Alla Swedres-Svarmrapporter


Oskar Nilsson

Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light