Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Doktorand Eva Emmoth, SVA och SLU, har studerat metoder för att minska virussmitta som används i samband med mat- och avfallshantering. Foto: Mikael Propst/SVA

Metoder visar minskning av virus i behandlad mat och avfall

Senast uppdaterad : 2015-10-19

Mat och biologiskt avfall som slakterirester och gödsel kan innehålla virus som smittar till både människa och djur, och mellan dem. Med rätt behandling kan riskerna minskas för smittspridning via mat och även via det biologiska avfallet, som därmed kan användas till gödsel på åkermark. Det visar doktorand Eva Emmoth i sin avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Spill och rester efter livsmedelsproduktionen är betydande i Sverige. Avfallet innehåller värdefulla näringsämnen som kan användas som gödningsmedel. Men det finns också risker, eftersom smittämnen kan följa med i produktionen av sådan gödsel. Det som växer på våra åkrar hamnar så småningom i våra livsmedelsproducerande djurs foder. Även vilda djur kan smittas. Smittämnen som virus kan följa med hela livsmedelskedjan från jord och foderväxter, via köttdjur, slakt, paketering och distribution ända fram till tallriken. Med resultaten av Eva Emmoths avhandling kan industrin hitta effektivare metoder för säkrare matprodukter och användning av biologiskt avfall som grund för gödsel.

 

– Olika behandlingsmetoder kan användas för att minska riskerna. Metoderna bör anpassas efter vilka produkter som ska behandlas och vilka virus som kan tänkas ingå. Det handlar om metoder som värme, högt tryck och intensiva ljuspulser, eller att använda kemikalier som ammoniak eller organiska syror, som till exempel mjölksyra, säger Eva Emmoth.

 

– Mina resultat redovisar metoder för att säkra att ammoniak- och värmebehandling minskar förekomsten av smittämnen i biologiskt avfall i enlighet med EU-krav. När det gäller till exempel ett utbrott av fågelinfluensa så visar jag att ammoniakbehandling eller kompostering, under en given tid, ger en tillräcklig minskning av virus i fågelavfall. En del av avhandlingen berör livsmedel från gris. Jag visar här hur nivå och tid för högtrycksbehandling minskar risken för olika typer av smittsamma virus.

 

Många aktuella livsmedelsburna virus går inte att odla på traditionellt sätt, såsom hepatit E-virus från gris. För att kunna visa effekt av behandling, har Eva Emmoth därför använt alternativa metoder, som är enklare att utföra och mindre kostsamma. Hon har då utnyttjat likheter hos andra typer av virus, som har fått tjäna som modeller för hur effektivt behandlingsmetoderna har fungerat.

 

Mer information

 

Doktorand Eva Emmoth, SVA och SLU, tel. 018-67 46 41, e-post: eva.emmoth@sva.se

 

Eva Emmoth disputerar torsdag den 22 oktober med start kl 09:15, i sal Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, SLU Uppsala. Avhandlingens titel är ”Virus Inactivation-Evaluation of Treatment Processes for Food and Biowaste ”.

Länk till avhandlingen

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se