Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Fotograf: Susanne André/SVA Charlotta Fasth Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation

Nicklassons donation går till juverforskning

Sidan granskades senast : 2018-04-18

Två projekt som båda har betydelse för juverinflammationer hos kor har tilldelats medel vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Laborator Karin Artursson får 322 000 kronor för att studera vilka bakteriestammar av Staphylococcus aureus som cirkulerar bland svenska kor och hur dessa förändras över tid. Laboratorie­veterinär Charlotta Fasth får 78 000 kronor för att undersöka om den så kallade maldi-tof-tekniken kan användas för att skilja mellan olika typer av bakterier inom samma bakterieart. Forskningen har möjliggjorts av en donation på en miljon kronor av Elin Nicklasson i Väckelsång i Småland

Juverinflammation är den infektionssjukdom hos mjölkkor som, förutom djurlidande och ekonomiska förluster, orsakar störst användning av antibiotika. Omkring 70 procent av den antibiotika som används för vård av kor går till behandling av juverinflammation. SVA arbetar därför sedan länge för att minimera förekomsten av denna sjukdom.

- Tack vare den här donationen kommer vi nu att kunna basera både forskning och rådgivning på aktuell information om de bakterier som orsakar juverinflammation. Staphylococcus aureus är den bakterie som orsakar flest juverinflammationer i Sverige, och återfinns i mjölken vid en femtedel av både akuta och symtomlösa inflammationer, säger Karin Artursson.

Övriga deltagare i detta forskningsprojekt är Karin Persson Waller, Helle Unnerstad och Mikael Leijon, samtliga forskare vid SVA.

Avancerad teknik testas

Kan maldi-tof-teknik användas för detaljerade studier av svenska juverinflammationsstammars epidemiologi? Det är frågan för Charlotta Fasths pilotstudie. Det är en avancerad teknik för att skilja olika genotyper åt.

- Om vi på ett enkelt sätt kan skilja ut olika grupper inom samma bakterieart kan vi i framtiden få mer kunskap om en specifik bakterie är mer smittsam, svårare att behandla eller ger allvarligare symtom. Det är så värdefullt att vi i det här projektet får möjlighet att testa om vår maldi-tof-diagnostik går att använda inom fler områden. Förhoppningsvis kommer det att leda till ännu bättre diagnostik och rådgivning, säger Charlotta Fasth.

Maldi-tof-tekniken bygger på masspektrometri och är både snabbare, säkrare och mer miljövänlig än tidigare använda metoder. Arbetet genomförs i samarbete med Karin Persson Waller.

I det testamente som ligger till grund för att de båda forskningsprojekten nu tilldelas medel står att pengarna ska användas för ”forskning kring juverinflammation hos kor, eller om sådan forskning ej är vetenskapligt berättigad, åt angelägen forskning avseende sjukdomar hos nötkreatur”. Det är undertecknat i Botahult, Väckelsång, 27 oktober 2011. Donator Elin Nicklasson avled 3 maj 2015.

Mer information

Laborator Karin Artursson, SVA, tel. 018-67 41 68, e-post karin.artursson@sva.se

Laboratorieveterinär Charlotta Fasth, tel. 018-67 42 61, e-post charlotta.fasth@sva.se