Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Nilfebersmygga finns numera också i Sverige. Foto: Anders Lindström/SVA

Nilfebersmyggan upptäckt i Skåne

Senast uppdaterad : 2016-08-04

En ny myggart har hittats i Sverige. I början av juli fångade myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett exemplar av nilfebersmyggan, Culex modestus, i en trädgård i centrala Simrishamn. Efter fyndet har landet nu 50 arter av stickmyggor.

– Myggan landade på min arm och försökte sticka mig, men jag fångade den istället. Jag reagerade på utseendet redan när jag hade fångat den, säger Anders Lindström.

Myggan artbestämdes slutgiltigt som en nilfebersmygga. Sitt namn har myggan fått på grund av att den ofta spelar en nyckelroll vid utbrott av sjukdomen West Nile Fever, som orsakas av ett virus med samma namn (West Nile-virus). Sjukdomen West Nile Fever finns inte i Sverige. Utbrott har däremot skett i länder som Ungern, Frankrike, Grekland, Portugal samt Italien. Viruset som orsakar sjukdomen förekommer främst hos fåglar där den sprids med myggor som är specialiserade på fågelblod. Men eftersom nilfebersmyggan gärna suger blod från både fåglar och däggdjur sprider den West Nile Virus från fåglarna till däggdjur i regioner där viruset förekommer.

Hästar och människor kan smittas

Hästar  kan insjukna i West Nile Fever efter myggbett. De flesta som smittas får inga symptom alls, medan ett fåtal drabbas av feber och influensaliknande symptom. Av dessa individer kan enstaka få den form av sjukdomen som angriper nervsystemet och dödsfall kan då inträffa. På motsvarande sätt kan även människor drabbas.

I landet finns sedan tidigare några myggarter som skulle kunna sprida smittan, men nilfebersmyggan är en effektivare vektor. Eftersom den gärna biter på dagtid ökar risken för att den ska bita människor.

”Har ökat i Europa”

– Nilfebersmyggan är en art som jag har väntat på och hållit utkik efter sedan den återfanns i Storbritannien för några år sedan och sedan påträffades i Danmark bara häromåret. Den har också ökat på flera ställen i Europa, säger Anders Lindström.

Forskarna vet inte om det är så att nilfebersmyggan funnits i landet under en längre tid och bara undgått upptäckt, eller om den nyligen har etablerat sig.

Myggforskarna vid SVA kommer nu att försöka kartlägga utbredningen av nilfebersmyggan för att kunna bilda sig en uppfattning om hur vanlig den egentligen är. På så sätt kan man bättre förstå riskerna för ett utbrott av West Nile Fever – om viruset skulle komma hit. 

Mer information

Entomolog och forskare Anders Lindström, SVA, tel. 018-67 43 18, mejl: anders.lindstrom@sva.se

Läs mer

Information om West Nile Fever på Folkhälsomyndighetens webb

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se