Gå direkt till innehåll
Bilden visar myggarten Anopheles algeriensis.
Myggarten Anopheles algeriensis påträffades på södra Gotland. Foto: Eric Blomgren, SVA.

Ny art hittad i Myggjakten!

Senast uppdaterad : 2013-07-24

I två prover från södra Gotland har en för Sverige ny stickmyggsart påträffats. Arten heter Anopheles algeriensis och tillhör det släkte som kallas för ”malariamyggor”. Proverna samlades in av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under midsommarveckan.

Myggjakten finansieras av Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Den ingår i EU-forskningsprojektet VICE, Vector borne Infections and Cost Effective surveillance. Projektet, som startade under 2012 och involverar åtta länder, syftar till att effektivisera övervakningen av insekter som sprider sjukdomar. VICE finansierar Eric Blomgrens doktorandtjänst.

Vill du veta mer, eller delta i Myggjakten? Skicka ett mejl till myggjakten@sva.se!

Tidigare är sex arter från detta myggsläkte kända i Sverige. Anopheles algeriensis har tidigare påträffats bland annat också i Storbritannien, Tyskland och Estland. De nu aktuella proverna samlades in av doktorand Eric Blomgren, SVA, som sköter Myggjakten.

− Vi har säkert haft den här arten av malariamygga i landet under en längre tid men ingen har letat efter den. Att vi har påträffat Anopheles algeriensis innebär inte att risken för malariaspridning i landet har ökat. Denna myggart är inte heller någon av de främsta spridningskällorna och dessutom verkar utbredningen vara begränsad, säger forskare Anders Lindström, SVA, som var den som drog igång Myggjakten.

Hundratal privatpersoner med på jakten
Ett hundratal privatpersoner har anmält sig till årets myggjakt i SVA:s regi. Proverna har börjat strömma in och arbetet med att räkna och artbestämma de små insekterna har precis börjat.

Myggjakten startade under 2012 och blev en succé redan första året. Från hela landet analyserades totalt 116 prover från Falsterbo i söder till Kiruna i norr. Forskarna fann 32 arter, varav en var ny för Sverige: Aedes/Ochlerotatus nigrinus.

Syftet med projektet är att få en uppfattning om vilka myggarter som finns i Sverige och var i landet de är.

”Får god uppfattning om svenska mygg”
− Att vi för andra året i rad hittar en ny myggart för landet visar att vår metod fungerar och att vi kan hitta även relativt sällsynta arter. Vi kommer därför att ha en ganska god uppfattning om var de svenska myggen finns vid projektets slut.

En del myggarter kan sprida sjukdomar till både djur och människor. Vissa arter som till exempel Culex pipiens är kända för att utomlands kunna sprida ett flertal sjukdomar, som till exempel West Nile Fever, Rift Valley Fever och Usutu. För att öka våra möjligheter att hantera utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids med myggor behöver forskarna information om var dessa finns.

Läs mer om Myggjakten

  • Myggjakten finansieras av Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Den ingår i EU-forskningsprojektet VICE, Vector borne Infections and Cost Effective surveillance.
  • Projektet, som startade under 2012 och involverar åtta länder, syftar till att effektivisera övervakningen av insekter som sprider sjukdomar. VICE finansierar Eric Blomgrens doktorandtjänst.
  • Vill du veta mer, eller delta i Myggjakten? Skicka ett mejl till myggjakten@sva.se!

 

Mer information för journalister

Anders Lindström

Forskare

Foto: Göran Ekeberg/AddLight