Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Övning med provtagning i fält för att skydda bete. Foto: SVA.

På totalförsvarsdagen i Malmö lyfter SVA livsmedelsberedskap

Senast uppdaterad : 2022-06-17

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) deltar på totalförsvarsdagen i Malmö lördag 18 juni. Kopplingen veterinärmedicin och försvar kan se långsökt ut men om tillgången till mjölk, ägg och kött stryps för soldater och civila minskar Sveriges motståndskraft snabbt.

De statliga livsmedelslagren avskaffades runt millennieskiftet, men en oroligare värld kräver att försörjningen av mat och dricksvatten kan tryggas vid en kris. Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket dras nu planerna upp för hur Sverige kan bygga upp en bättre livsmedelsberedskap. En viktig del i en robust livsmedelsberedskap är att skydda våra djur mot olika slags sjukdomar.

– Det finns en stor risk att det snabbt skulle kunna bli brist på mat i Sverige om krisen eller kriget kommer. Nu satsar vi på att bygga upp en ny robust livsmedelsberedskap i Sverige. På SVA arbetar vi kontinuerligt för att bli mer flexibla och snabbare på att upptäcka nya smittor. Det gäller både naturliga smittor som smittor som kan spridas av fientligt inställda aktörer, säger Öjar Melefors, säkerhetsspecialist på SVA.

På totalförsvarsdagen visar SVA och en av hemvärnets CBRN-plutoner* hur de samarbetar för att utveckla metoder och kunskap om hur laboratorieanalyser av smittämnen kan utföras under kris i fält.

*CBRN står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) stridsmedel.

Läs mer

SVA är en del av civila försvaret


Öjar Melefors

Säkerhetsspecialist