Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Nummer 1/2016 bjuder på ett varierat och aktuellt innehåll, och kan läsas både på papper och som den nya webbtidningen. Omslagsfoto: Mikael Propst/SVA

Sista pappersnumret av SVAvet utkommer – blir nu digital

Sidan granskades senast : 2016-05-25

Tidningen SVAvet nummer 1/2016 kommer ut denna vecka. Det är samtidigt det sista numret av den veterinärmedicinska trycksaken, som främst vänder sig till veterinärer och andra som arbetar professionellt med djur. I samma ögonblick lanseras webbtidningen http://svavet.sva.se – med ett utvidgat innehåll.

Ur nummer 1/2016 av SVAvet:

I november 2015 rapporterades en ny typ av överförbar resistens mot kolistin hos bakterier från djur och människor i Kina. Kolistin är ett antibiotikum som idag är mycket viktigt för humansjukvården. Men kolistin används också till djur. Vad gäller djur och livsmedel så har SVA undersökt fler än 2 500 svenska bakterieisolat som varit antibiotikaresistenta från perioden 2011-2015. Övervägande delen av undersökningarna rör prover från friska djur vid slakt. Ingen förekomst av den kolistinresistenta genen mcr-1 kunde då hittas, skriver laborator Christina Greko, SVA.

SVA deltar i nätverket Forum för beredskapsdiagnostik för att stärka beredskapen för allvarliga biologiska händelser. Inom FBD samverkar fyra myndigheter, som tillsammans täcker kompetensområdena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel, dricksvatten och miljöprov. Om detta skriver forskare Anna Lindberg tillsammans med bitr. statsveterinär Lennart Melin, båda SVA.

Projekt tillsammans med 4H

Hur sprids smittor mellan djur och människor, och via miljön på gårdar som tar emot besök? Det är något som SVA ska utveckla metoder för att kommunicera, samt öka förståelsen och kunskapen om dessa frågor. Projektet görs tillsammans med Riksförbundet Sveriges 4H och flera myndigheter. Arbetet har ett ”One Health”-perspektiv, vilket bland annat syftar på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Forskningskoordinator Karin Artursson och epidemiolog Catrin Vesterlund-Carlson, båda SVA, skriver om detta stora projekt.

Smittsam livmoderinflammation, CEM, är en fruktad och mycket smittsam hästsjukdom. Men den är ovanlig; omkring tio hästar har de senaste åtta åren visat sig vara infekterade i landet. Fallen har upptäckts innan de har hunnit smitta några fler svenska hästar. SVA har infört ett nytt, både snabbare och säkrare test för denna sjukdom. Nu kan analysen göras med en pcr-metod som ger provsvar på bara några dagar, skriver tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.

Läs SVAvet nr 1/2016 som pdf-tidning

Läs SVAvet nr 1/2016 som webbtidning

Mer information

Pressekreterare Mikael Propst, tel. 018-67 41 11, mikael.propst@sva.se

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se