Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Forskare Ali Mirazimi, SVA. Foto: Mikael Propst/SVA

Stort forskningsprojekt till SVA

Sidan granskades senast : 2018-12-18

Vid Vetenskapsrådets utlysning av medel till sju nya forskningsmiljöer för infektion och antibiotika gick ett projekt till adjungerad professor Ali Mirazimi vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Han leder ett projekt för att identifiera faktorer som är viktiga för hur vissa virusinfektioner orsakar sjukdom. Projektet fokuserar på bunyavirusfamiljen.

Projektet, som nu får 25,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet (VR), går till att bilda en unik forskningsmiljö och kommer att pågå under sex år med start 1 januari 2019.

– Vi kommer att etablera en plattform som underlättar identifieringen av de cellfaktorer som gör att dessa virus orsakar sjukdom. När vi känner till faktorerna kan vi utveckla antivirala mediciner mot sjukdomarna, säger Ali Mirazimi.

– Plattformen bygger på att vi med hjälp av stamceller kommer att leta efter den faktor som är viktig för att virus kan överleva i kroppen. När vi hittat rätt kan vi klippa bort den aktuella genen och sedan skapa en så kallad 3D organoid, som fungerar som olika kroppsorgan. Med dem kan vi validera att vi har hittat rätt gen. Vi skapar en slags chip, eller biologiskt kretskort, som vi printar ut med hjälp av 3D-teknik. Med chipet kan vi sedan testa olika kopplingar mellan virus och organ.

Helheten i tillvägagångssättet av projektet är en innovation. Fungerar metoden som det är tänkt kan även andra smittämnen som parasiter, bakterier och även toxiner testas i plattformen. Metoden kan också ersätta djurförsök. Inledningsvis kommer plattformen att användas för fästing- och myggburna virussjukdomar.

Forskare Ali Mirazimi, är verksam både vid SVA och Folkhälsomyndigheten. Han leder flera större, internationella projekt. Detta projekt involverar forskare vid Karolinska Institutet, samt i Tyskland och Österrike.

– Jag är glad och stolt över att vi, i hård konkurrens, får medel till vårt projekt. Det bekräftar att vi är på rätt spår.

Mer information

Adj. professor Ali Mirazimi, SVA, tel. 070-367 25 73, e-post: ali.mirazimi@sva.se

Se Ali Mirazimi själv berätta om sitt nya forskningsprojekt

Vetenskapsrådets beslut om forskningsbidrag