Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
SVA tar emot coronaprover från sjukvården. Foto: Erik Eklund/SVA

SVA analyserar coronaprover för sjukvården

Sidan granskades senast : 2020-04-06

Med anledning av det nya coronaviruset ställer Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om delar av verksamheten för att kunna analysera prover för sjukvårdens räkning. Ett samarbete har inletts med två av landets regioner. ─ I det här läget vill vi stötta hälso- och sjukvården i så stor utsträckning som möjligt, säger Ann Lindberg, generaldirektör vid SVA.

SVA är Sveriges största veterinärmedicinska laboratorium och har lång erfarenhet av att analysera smittämnen som virus, bakterier och andra mikroorganismer. Myndigheten analyserar över 400 000 prover varje år, bland annat flera olika typer av coronavirus. SVA:s mikrobiologiska avdelning arbetar bland annat med rutindiagnostik av prover från djurhälsovården, likt det arbete landets sjukvårdsregioner utför. På SVA finns därför möjlighet att ta emot och analysera stora mängder prover.

─ Vi har stor kapacitet på SVA när det gäller personal, utrustning, och lokaler. Vår samlade kompetens är mycket hög, sett även i ett internationellt perspektiv, säger Henrik Ericsson, chef för avdelningen för mikrobiologi vid SVA.

SVA har nyligen analyserat de första coronaproverna åt sjukvården.

SVA har smittskyddskompetens och beredskap

På SVA finns även expertis inom smittskyddsfrågor för sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Myndigheten har sedan tidigare ett nära samarbete med bland andra Folkhälsomyndigheten.

─ SVA är en bevakningsansvarig myndighet och därmed del av Sveriges beredskap mot samhällsstörningar och svåra händelser. Därför är det naturligt för oss att erbjuda vår kunskap och resurser i en situation som den här, säger generaldirektör Ann Lindberg.

Utbrottet av coronavirus är inte i första hand en veterinärmedicinsk fråga, men med ständig beredskap för att hantera allvarliga smittsamma djursjukdomar är SVA generellt förberedd på att skala upp arbetskapaciteten vid krissituationer.

Coronaanalyser påverkar inte övriga uppdrag

Myndighetens kapacitet är god. Därför har SVA möjlighet att utföra dessa nya analyser utan att dra ner på övriga uppdrag. Läs mer här

Läs mer

Frågor och svar om att SVA analyserar coronaprover för sjukvården

SVA: Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga

 

Mer information

Foton samt rörligt bildmaterial från SVA:s labb finns tillgängligt för journalister. Kontakta kommunikatör Therese Selén:
E-post: therese.selen@sva.se 
Telefon: 070-226 01 42

Henrik Ericsson

Avdelningschef för mikrobiologi

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Ann Lindberg

Generaldirektör, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Staffan Ros

Planeringsdirektör och stf. generaldirektör. Avdelningschef för verksamhetsstöd

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Therese Selén

Kommunikatör

Porträtt av Therese Selen

Foto: Göran Ekeberg/AddLight