Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Forskningskoordinator Karin Artursson, SVA, vid besök på 4H-gården Almvik i Skåne. Foto: Karolina Erixon, 4H Almvik

SVA och 4H samarbetar om hygien i gårdsmiljö

Senast uppdaterad : 2016-04-27

Hur sprids smittor mellan djur och människor, och via miljön på gårdar som tar emot besök? Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har startat ett projekt som dels ska utveckla metoder för att kommunicera och dels öka förståelsen och kunskapen om dessa frågor. Samarbetspartner är Riksförbundet Sveriges 4H och flera myndigheter.

– Vi är glada att i detta projekt samarbeta med Sveriges 4H. Vi tror att det har ett stort mervärde att i kommunikationen om smittskydd vända oss till just barn och unga eftersom de utgör den nya generationen, säger forskningskoordinator Karin Artursson vid SVA, som är initiativtagare till projektet.

 

Stadsnära djurgård värdefull kontakt

För 50-60 år sedan hade många en naturlig kontakt med lantbruket och dess djur antingen genom ett eget lantbruk, eller via släkt eller vänner. I dagens samhälle är det färre som har den kopplingen, särskilt bland de yngre. Stadsnära djurgårdar och odlingar kan därför utgöra en värdefull kontaktyta. Att umgås med djur är något som många upplever positivt men kunskapen om hur man undviker smittrisker är ofta bristfällig.

 

– Vi vill i det här treåriga projektet utveckla nya kommunikationsvägar för barn och ungdomar för att bättre kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien och smittskydd. Vi kommer också att studera hur denna kunskap tas emot och omsätts i handlande. På så sätt vill vi sprida insikter om hur människor, djur och natur samverkar och är beroende av varandra, säger Karin Artursson.

Hur man undviker smittspridning

Samarbetet fokuserar på tre 4H-gårdar, men fler deltar i projektet. I samarbete med personal och besökare vid de tre gårdarna tas en utbildning fram. Syftet är att föra ut kunskap om hur man undviker spridning av smittor mellan djur och människor, men också hur man visar respekt för djur och natur. De hygienregler som exempelvis tas fram inom utbildningen ska sedan införlivas i verksamheten på alla 4H-gårdar i landet.

Utformningen av utbildningen görs i samarbete med pedagogisk expertis som också står för utvärdering av hur väl man tagit till sig kunskaperna. I projektet involveras länsveterinär, smittskyddsläkare samt besättningsveterinärer vid de 4H-gårdar som deltar i projektet. Även en psykolog deltar.

 

Projektet har ett ”One Health”-perspektiv, vilket bland annat syftar på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Smittan överförs inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer såsom myggor och fästingar. Forskarnätverket One Health Sweden är också en partner. MSB finansierar projektet.

 

Mer information

 

Forskningskoordinator Karin Artursson, SVA, tel. 018-67 41 68, karin.artursson@sva.se

 

Projektledare Catrin Vesterlund-Carlson, SVA, tel. 072 – 707 40 01, catrin.vesterlund-carlson@sva.se

 

Lisa Gottfridsson, Ordförande för Riksförbundet Sveriges 4 H, tel. 0702-37 10 38, lisa.gottfridssson@4h.se

 

Om One Health

 

Information om Riksförbundet Sveriges 4H

 

Tidningen SVAvet nr 2/2012 om OneHealth

Projektledare Catrin Vesterlund-Carlson, SVA. Foto: Anna Carlson

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se