Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Till vänster: brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). Till höger: vanlig fästing (Ixodes ricinus). Foton: Lidia Chitimia-Dobler, Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, samt Anders Lindström/SVA.

SVA startar ny insamling av ovanliga fästingar

Senast uppdaterad : 2019-05-22

Har du hittat en ovanligt stor fästing eller en fästing med annorlunda form eller färg? Spara den i frysen och skicka ett foto till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Nu startar vi en ny insamling – denna gång av ovanliga fästingar.

Syftet med insamlingen är att ta reda på hur klimatförändringen påverkar fästingarnas utbredning. Vi vill studera om fästingar som tidigare enbart trivts i varmare länder nu etablerats längre norrut. 2018 höll SVA i en fästinginsamling och i samband med den hittades två nya arter som tidigare inte påträffats i Sverige som vuxna: Hyalomma marginatum och Hyalomma rufipes. Nu vill forskarna titta närmare på fler fynd av liknande slag.

– Vi vill undersöka om flera nya fästingarter finns i landet i takt med ett förändrat klimat. Vi ska också ta reda på om de här ovanliga fästingarna bär på nya smittor, säger Giulio Grandi, forskare på SVA som leder insamlingen.

Vad är en ovanlig fästing?

Exempel på ovanliga fästingar kan vara fästingar från Hyalomma-släktet eller Dermacentor-släktet. Men att med blotta ögat avgöra vad som räknas som en ovanlig fästing är inte helt enkelt, så det gäller att titta noga. En ovanlig fästing kan vara större än vår vanliga fästing (Ixodes ricinus), samtidigt som hanarna i båda fallen kan vara små. En ovanlig fästing kan ha en annorlunda färg eller vara mönstrad på ryggen, Hyalomman har till exempel randiga ben och honan har rödfärgad rygg. Hyalommorna har också ett mer aggressivt beteende och kan röra sig betydligt snabbare än vanliga fästingar. De hittas oftast på bakkroppen – under svansen, i ljumskarna, juvret eller skötet hos hästar eller nötkreatur.

– Om du har sett en Hyalomma tidigare så känner du igen den direkt, men generellt sett är det inte så lätt att se skillnaden, säger Giulio Grandi.

Observera att blodfyllningen dramatiskt kan påverka storleken av fästingens kropp, framförallt gäller detta fästinghonor. En vanlig fästing som är blodfylld kan se ganska stor ut och bli någon centimeter lång.

Vill du delta i insamlingen?

För att delta i insamlingen kan du skicka in en bild på din fästing till: fasting@sva.se
Läs mer här om hur det går till:

Länk till insamlingen

Insamlingen vänder sig till personer i hela Sverige och kommer att pågå till 31 maj 2020. De fästingar som skickas in kommer först att artbestämmas och sedan analyseras med avseende på vilka smittämnen de kan tänkas bära på. Insamlingen kommer även att kunna visa hur den geografiska utbredningen av ovanliga fästingarter ser ut i Sverige.

Mer om projektet

Insamlingen av fästingar ingår i det stora forskningsprojektet CLINF. Projektets övergripande mål är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar, som kan drabba både djur och människor. Den snabba uppvärmningen i norr öppnar till exempel för fästingar som kan bära med sig farliga smittämnen på sin väg norrut i den nordiska regionen och i Ryssland.

Parallellt med denna insamling av ovanliga fästingar har SVA även en pågående insamling av alla fästingar från Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Läs mer här

Mer information för journalister

Forskare Giulio Grandi, tel. 018-67 43 50, skicka e-post
Forskare Anna Omazic, tel. 018-67 46 87, skicka e-post
Laborator Ann Albihn, tel. 018-67 43 19, skicka e-post

Therese Selén

Kommunikatör

Foto: Göran Ekeberg/AddLight