Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
En av det tiotal svanar från Stockholm som SVA har undersökt. Foto: Caroline Bröjer/SVA. Bilden är fri att använda i anslutning till publicering av pressmeddelandet.

Svanar hade fågelinfluensa

Senast uppdaterad : 2017-02-07

De döda svanar som hittades förra veckan i centrala Stockholm hade fågelinfluensa. Det är samma typ av fågelinfluensa, H5N8, som tidigare påvisats på ett 20-tal vilda fåglar, i några hobbybesättningar och en värphönsbesättning i Skåne.

– De nya fallen av fågelinfluensa på svanar i centrala Stockholm understryker ännu en gång att detta är en allvarlig sjukdom för fåglar, och som dessutom kan drabba många olika arter. Sjukdomen är vitt spridd hos vilda fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot vilda fåglar, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa och det innebär att alla som har fjäderfä ska hålla dem inomhus. Det är det säkraste sättet att skydda dem från att bli smittade av vilda fåglar. I de flesta fall där fjäderfä blivit smittade har de haft kontakt med vilda fåglar.

Undersökningen av svanarna fortsätter hos SVA. Hos de svanar som hittills obducerats har sjukdomen haft ett mycket hastigt förlopp och orsakat omfattande skador på inre organ.

Den aktuella typen av fågelinfluensavirus cirkulerar hos både vilda fåglar och fjäderfä runt om i Europa och i Sverige, men har aldrig smittat till människa.

Mer information

Statsepizootolog Ann Lindberg, tel. 018-67 42 10, ann.lindberg@sva.se

På SVA:s webbplats

På Jordbruksverkets webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Läs gärna vår populärvetenskapliga, veterinärmedicinska tidning på nätet, Svavet