Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Biträdande statsveterinär Caroline Bröjer undersöker kajor. Foto: SVA

Undersökningar av fallvilt firar 70 år

Senast uppdaterad : 2017-03-03

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmärksammar i dag 3 mars FN:s World Wildlife Day, världsnaturdagen. I år fyller den systematiska undersökningen av fallvilt i Sverige dessutom 70 år. Den övervakar hälsoläget hos vilda djur i landet, och utförs av SVA. Uppdraget utgår från regeringen.

Viltsjukdomsövervakningen baseras huvudsakligen på patologi, det vill säga obduktioner av döda djur. Markägare, jägare eller allmänheten skickar vilda djur som hittas döda i naturen till SVA för undersökning. Även sjuka, vilda djur som avlivas skickas in. När alla undersökningar av djuret är färdiga skickar SVA ett svar till insändaren som tack för bidraget till viltsjukdomsövervakningen. Alla resultat läggs in i en databas. På så vis ökar kunskapen om sjukdomar hos vilda djur med åren.

– Nu är det 70 år sedan professor Karl Borg började sin anställning på SVA. Han var konsulent i viltsjukdomar och inledde fallviltsundersökningarna. Denna tidsserie är unik i världen, tillsammans med Danmarks viltundersökningar som började vid ungefär samma tidpunkt. Karl Borg visade bland annat att kvicksilverbetat utsäde förgiftade fåglar, säger Erik Ågren som är chef för viltsektionen och biträdande statsveterinär vid SVA.

Leder ofta till forskning

Idag arbetar sex veterinärer på viltsektionen. De är viltpatologer som med hjälp av flera andra medarbetare på SVA hanterar de fall och prover som kommer in. Deras arbete resulterar i den årliga Viltrapporten. Intressanta fynd eller sjukdomshändelser leder ofta till nya forskningsprojekt.

– Just nu forskar eller arbetar viltsektionen riktat med viltsjukdomar som kaningulsotsvirus (RHDV typ 2) hos kaniner och harar, hudsår hos älgtjurar, harpest samt avmagringssjuka hos hjortdjur, CWD. Förkortningen läses på engelska ut som Chronic Wasting Disease.

– Varje år undersöker våra viltpatologer omkring 1 500 hela eller delar av vilda djur. Utöver dessa fall samlar vi även in prover från vilda djur inom riktade övervakningsprojekt. Där övervakar vi allvarliga smittor som afrikansk svinpest och fågelinfluensa, säger Erik Ågren.

FN:s World Wildlife Day firas i dag

Fallviltsundersökningarna finansieras av statliga medel, dels från Viltvårdsfonden som jägarna bidrar till genom det statliga jaktkortet, dels från Naturvårdsverket som finansierar viltsjukdomsövervakningen och hanteringen av alla döda stora rovdjur. Riktade projekt finansieras vanligen av Jordbruksverket eller Naturvårdsverket.

FN:s World Wildlife Day firas i år under temat ”Lyssna till de unga rösterna”. Nästan en fjärdedel av världens befolkning är mellan tio och 24 år. Kraftfulla ansträngningar krävs för att uppmuntra unga människor, som blivande ledare och beslutsfattare, att agera både lokalt och globalt för att skydda hotade vilda arter.

Mer information

Biträdande statsveterinär Erik Ågren, SVA, tel. 018-67 42 78, erik.agren@sva.se

Kontakta viltsektionen genom att e-posta vilt@sva.se, eller ring SVA:s telefonväxel 018-67 40 00. För frågor om stora rovdjur som björn, järv, lodjur och varg, e-posta rovdjur@sva.se

Läs mer

Fallviltsundersökningar

SVA:s årsredovisning 2016 (pdf)

World Wildlife Day

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se