Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Vid fågelbord samlas många fåglar på liten yta och därför finns risk att smitta kan spridas där. Foto: Istock.

Vildfågelfrö ligger inte bakom salmonellautbrott

Senast uppdaterad : 2020-02-26

Kommersiella vildfågelfoder är inte orsaken till salmonellasmitta hos vilda småfåglar och katter. Det har forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kommit fram till i en ny studie. Olika typer av fågelfröer har undersökts och salmonella påvisades endast i en av de 76 analyserade produkterna.

Salmonella förekommer bland vilda småfåglar, främst finkfåglar som domherre, grön-, gråsiska eller grönfink. Sjukdomen ses framförallt under senvintern och våren. Vid fågelbord samlas många fåglar på liten yta och därför kan smitta spridas där. Sjuka fåglar utsöndrar bakterier med avföringen och kan föra smittan vidare till andra fåglar. Katter kan även smittas om de äter sjuka fåglar. Det är oftast en specifik typ av Salmonella Typhimurium som orsakar utbrotten hos vilda småfåglar.

— SVA får ofta frågan om kommersiella vildfågelfoder kan vara källan till salmonellasmitta hos vilda fåglar. Men vår bedömning är att så inte är fallet, säger Josefine Elving, forskare vid SVA.

76 fröprodukter analyserades

I en tidigare undersökning som SVA genomförde 2008 påvisades ingen salmonella i vildfågelfrön. Dessa resultat kompletterades under vintern och våren 2018–2019 i en ny undersökning. Totalt provtogs och analyserades 76 produkter från 25 olika märken.

I den nya studien påvisades salmonella i ett paket med talgbollar med ursprungsland Bulgarien. I övriga produkter påvisades ingen salmonella. Serotypen som påvisades i talgbollspaketet var en Salmonella Leeuwarden, vilket inte är samma serotyp som vanligtvis ses hos vilda småfåglar och katter.

— Studien styrker därmed tidigare resultat och visar på att kommersiella vildfågelfoder inte är orsaken till salmonellasmitta hos vilda småfåglar och tamkatter, säger Josefine Elving.

Läs mer

En tidigare SVA-studie om kopplingar mellan salmonella hos småfåglar, katter och människor.

Läs mer om salmonella hos katter på SVA:s webb.

Läs mer om salmonella hos småfåglar på SVA:s webb.


Josefine Elving

Forskare, PhD

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Therese Selén

Kommunikatör

Foto: Göran Ekeberg/AddLight