Gå direkt till innehåll

MRSA hos djur i Sverige

I Sverige påvisades MRSA för första gången hos djur hösten 2006. Bakterien konfirmerades då i prov från en hund med sårinfektion. Sedan dess har MRSA isolerats från prover från hundar, katter, hästar, kor, grisar, igelkottar och kanin.

Isolaten från hund och katt har oftast varit typer av MRSA som normalt associeras med människor och den dominerande spa-typen har varit t032. Däremot har isolaten från häst vanligen tillhört den stordjursassocierade varianten av MRSA CC398 och spa-typen t011.

Under 2010 rapporterades det första fallet av MRSA bland lantbrukets djur. Provet togs i en screeningstudie där friska grisar undersöktes på slakterier och även det isolatet var CC398 och spa-typen t011.

Fram till 2011 hade alla påvisade isolat av MRSA genen mecA. Under 2011 beskrevs i internationella rapporter en nyupptäckt variant av MRSA som skiljer sig något i en gen och kallas MRSA med mecC eftersom isolaten bär mecC-genen istället för mecA-genen. För att påvisa denna variant av MRSA krävs andra metoder än de som tidigare använts. MRSA med mecC har påvisats i prover från kor, katter, hundar, igelkottar, getter, får och grisar i Sverige.

MRSA har inte påvisats hos fjäderfä i Sverige.

För totalt antal påvisade MRSA-fall hos olika djurslag, se tabell nedan.

Förekomst av MRSA hos djur i Sverige

Dessutom har ett antal undersökningar med syfte att specifikt undersöka förekomsten av MRSA genomförts vid SVA:

2015: I en screeningstudie av 55 igelkottar var 35 positiva för MRSA.

2014: I en anonym undersökning togs prover från huden på grisar i 39 avelsdjurs- och gyltproducerande grisbesättningar. MRSA påvisades inte.

2010-pågående: Ett urval av isolat av Staphylococcus aureus från mjölk från kor med juverinflammation undersöks kontinuerligt. Totalt har 9 isolat av MRSA påvisats av cirka 1500 undersökta isolat.

2012: Prover från 58 friska hundar undersöktes. MRSA påvisades inte.

2011: I en anonym undersökning togs prover från huden på grisar i 53 avelsdjurs- och gyltproducerande grisbesättningar. MRSA påvisades inte.

2010: I en anonym undersökning på slakteri togs trynprov från 191 grisbesättningar. Två prov var positiva för MRSA.

2010: Näsprov från 284 hästar provtagna vid ankomst till djursjukhus undersöktes. MRSA påvisades inte i något prov.

2008: Miljöprov (damm) från grisbesättningar undersöktes i en EU-övergripande undersökning. I Sverige provtogs 208 besättningar utan att MRSA påvisades.

2006-07: Trynprov från 500 grisar i 100 besättningar undersöktes. MRSA påvisades inte.

2007-08: Näsprov från 300 hästar provtagna vid ankomst till djursjukhus och cirka 1000 kliniska prov från hästar undersöktes. MRSA påvisades i ett näsprov.

2006: Prov från huden på 300 friska hundar undersöktes. MRSA påvisades inte.

2001, 2002-03, 2005 och 2008-09: Totalt 515 isolat av Staphylococcus aureus från mjölk från kor med juverinflammation undersöktes. MRSA påvisades inte.

2003: Totalt 200 stafylokockisolat från slaktade kycklingar undersöktes vid Livsmedelsverket. MRSA påvisades inte. 

Konfirmerade fall av MRSA hos djur i Sverige

I tabellen redovisas antalet konfirmerade fall av MRSA hos djur i Sverige till och med 2017. 

År Gris Hund Häst Katt Nöt Igelkott Get Får Kanin
2006   3              
2007   5 1            
2008   4 7            
2009   2 2 2          
2010 2e 4 6a 2 3b        
2011     2 1 1        
2012     2 2 2 2d      
2013   5 1 1c 1        
2014   3 9 2 1 3      
2015   7 2 1 34      
2016   2   2    1 19 4  
2017   9 7 1 1   10 2 1

a Ett av fallen konfirmerades 2012 vid retrospektiv undersökning av ett isolat från 2010.
b Alla tre fallen konfirmerades 2011 vid retrospektiv undersökning av isolat från 2010.
c Inte konfirmerad vid SVA.  
d Fallen konfirmerades vid retrospektiv undersökning av isolat från 2003 och 2011.
e Ett av fallen konfimerades 2017 vid retrospektiv undersökning av ett isolat från 2010.

 

Sidan granskades senast : 2019-12-11