Gå direkt till innehåll

MRSA hos djur internationellt

Hund och katt

MRSA har påvisats hos hundar och katter i många länder och orsakar framför allt hud- och sårinfektioner. Påvisade MRSA-typer är ofta sådana som förekommer hos människor, vilket tyder på smitta från människa till djur.

Häst

MRSA har påvisats hos hästar i många länder såväl i som utanför Europa. Oftast rör det sig om djur som vårdats på djursjukhus men även friska hästar kan bära bakterien. Liksom hos hundar och katter är MRSA som påvisats hos hästar ofta av typer som sedan länge varit kända hos människor, men även den typ som är vanligast hos grisar förekommer hos hästar.

Gris 

I december 2005 rapporterades från Nederländerna att oväntat många människor som arbetade med grisar bar på MRSA. Vidare undersökningar visade att MRSA också fanns hos grisarna och att förekomsten bland dessa var hög. Sedan dess har undersökningar visat att MRSA är vanligt hos grisar i många länder, både i Europa och i andra delar av världen.

Det är i huvudsak en speciell typ av MRSA, CC398, som förekommer hos grisar. Den benämns också ”livestock-associated” MRSA (LA-MRSA). Denna typ har hittills inte varit vanlig bland människor. Med anledning av den höga förekomsten av MRSA hos grisar i några europeiska länder beslutade EU-kommissionen om en samordnad undersökning i medlemsländerna under 2008. Resultat från den visar att MRSA fanns i 17 av de 24 länder som deltog i studien. Prevalensen i EU varierade beroende på land, från 0 procent till att ungefär hälften av besättningarna var positiva för MRSA. I Sverige tillsammans med sex andra medlemsländer kunde inte MRSA påvisas. Den vanligaste varianten var CC398.

Sedan denna EU-undersökning har förekomsten av LA-MRSA hos grisar ökat påtagligt i Europa och andra delar av världen. I många länder finns LA-MRSA i majoriteten av grisbesättningarna.

Nötkreatur

MRSA påvisades första gången hos mjölkkor på 1970-talet i Belgien men det är först de senaste åren som antalet rapporter ökat. MRSA CC398 har påvisats från mjölkkor i bland annat Nederländerna, Belgien, Tyskland och Schweiz. Rapporter tyder på att MRSA är vanligt hos gödkalvar i Nederländerna och det är MRSA CC398 som är dominerande även hos kalvarna.

Under 2011 påvisades en ny variant av MRSA kallad MRSA med mecC från människor och i mjölkprover från mjölkkor i Storbritannien.  MRSA med mecC har påvisats i flera länder och från olika djurslag.

Fjäderfä

Den första rapporten om MRSA hos slaktkyckling kom 2003 från Korea. Från Europa har på senare år rapporter om MRSA hos kyckling kommit från Belgien och Nederländerna. I dessa studier är det MRSA av typen CC398 som dominerar.

Sidan granskades senast : 2020-01-27