Gå direkt till innehåll

Presentationsmaterial och filmer om vårdhygien

SVA har tagit fram två olika presentationer med tillhörande talmanus som fritt kan användas. Dels en om Basala hygienrutiner och en om Tvätt-, städ- och rengöringsrutiner.

Exempelvis kan ett hygienombud hålla presentationerna för sina arbetskamrater eller att en grupp av ensamarbetare som träffas för att prata om vårdhygien utser någon i gruppen som får hålla presentationerna. Ytterligare en variant är att en länsveterinär håller presentationerna för olika berörda i sitt län.

Presentation – Basala hygienrutiner (pdf)
Talmanus – Basala hygienrutiner (pdf)

Presentation – Tvätt-, städ- och rengöringsrutiner (pdf)
Talmanus – Tvätt-, städ- och rengöringsrutiner (pdf)

Filmer om vårdhygien

SVA har tagit fram sex filmer om olika delar i hygienarbetet. Tanken är att man ska titta på filmerna enskilt eller i grupp – exempelvis med sina arbetskamrater eller i en grupp av ensamarbetare som träffas för att prata om vårdhygien.

Här visas en spellista på samtliga filmer

Senast uppdaterad : 2019-10-04