Gå direkt till innehåll

Remisser för antibiotika

Vid insändande av isolat för verifiering av ESBL, ESBLCARBA, MRSA, MRSP eller andra MRS är vi på SVA tacksamma om underlaget för misstanken (resistensmönster) skickas med som bilaga till remissen. Resistensmönstret är till god hjälp vid utvärderingen av isolatet och vi kan också ge insändaren bättre återkoppling.

Verifiering av icke anmälningspliktiga isolat för ESBL/AmpC, (ej ESBLCARBA)

För att motverka spridningen av, och ha en bra överblick av situationen rörande ESBL-bildande bakterier i Sverige är det viktigt för SVA att få korrekt och aktuell information även om icke anmälningspliktig ESBL. Veterinärer och/eller laboratorier uppmanas därför att kontakta SVA (sektionen för antibiotika) när cefalosporinresistenta bakterier från djur identifierats, för eventuell ytterligare karakterisering av bakterie . Analysen är tillsvidare kostnadsfri. Nedan länkas till remiss för detta.

Remiss Verifiering av kliniska isolat för ESBL/AmpC (ej ESBLCARBA) (pdf)

Om ett isolat uppvisar nedsatt känslighet mot karbapenemer (till exempel meropenem, imipenem eller ertapenem), kan det röra sig om ESBLCARBA. Då denna typ av ESBL är anmälningspliktig ska remissen ”Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS” användas. Se vidare under rubriken nedan.

Verifiering, anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS

Misstänkta isolat från indexfall av de anmälningspliktiga resistenstyperna MRSA, MRSP och andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker samt ESBLCARBA ska verifieras med molekylärbiologiska metoder  (SJFVS 2013:23, K4, www.jordbruksverket.se). Läs mer om kriterier för indexfall etctetera. Verifieringen görs kostnadsfritt av SVA om isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi, sektionen för bakteriologi, och åtföljs av den särskilda remiss som länkas till nedan. 

Remiss Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS (pdf)

Senast uppdaterad : 2020-02-04