Gå direkt till innehåll

Apkoppor

Apkoppor är en sjukdom som orsakas av ett virus, monkeypox virus, som normalt enbart förekommer i västra och centrala Afrika. Trots namnet så är det troligen inte apor som utgör det huvudsakliga värddjuret, utan snarare någon art av gnagare.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Ja

Allmänt

Apkoppor är en zoonos, dvs en sjukdom eller infektion som kan spridas mellan djur och människor. Även om viruset ursprungligen kommer ifrån ett djur så kan människor smitta varandra genom kroppskontakt eller kontakt med kroppsvätskor.

I maj 2022 har flera fall av apkoppor hos människa beskrivits i olika länder i Europa, inklusive i Sverige, liksom i andra delar av världen. Den här spridningen verkar endast ske mellan människor, och det finns inget som tyder på att djur är inblandade.

Det finns flera andra poxvirus som kan finnas och orsaka mer eller mindre allvarlig sjukdom hos djur, såsom capripoxvirus som orsaka får- och getkoppor, orfvirus som ger upphov till orf, eller lumpy skin disease virus som orsakar lumpy skin disease hos nötkreatur.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2022-05-23