Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Borrelios som zoonos

  Borreliainfektion orsakas av en grupp borreliabakterier, Borrelia burgdorferi sensu lato som finns hos vilda gnagare och överförs med fästingar. Både människor och djur kan via fästingar infekteras med borrelia-bakterier.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Sjukdomen är framför allt beskriven från Europa och Nordamerika, men förekommer sannolikt globalt.

  I Sverige finns borreliasmitta i de områden där fästingar finns, och säsongsbundet till den tid på året då fästingar är aktiva. Ett stort antal små och medelstora däggdjur samt fåglar fungerar som värddjur (reservoar) för borrelia. Gnagare anses vara den viktigaste reservoaren. Värddjur kan bära på borrelia under veckor till månader i sitt blod (bakteriemi) och bakterien överförs till fästingar när dessa suger blod från värddjuren.

  Smittämne

  Borreliainfektion orsakas av en grupp borreliabakterier, Borrelia burgdorferi sensu lato som kan finns hos däggdjur och även fåglar. Två borreliaarter dominerar i Sverige, B. afzelii och B. garinii.

  Smittvägar

  I Sverige överförs borreliainfektion framförallt av den vanligast förekommande fästingarten som heter Ixodes ricinus. Borrelios smittar inte mellan människor eller direkt från djur till människa. Borreliabakterien finns i tarmen på fästingar som sugit blod från borreliasmittade djur. Vid bett sker en förflyttning av bakterien till fästingens spottkörtlar, vilket gör att infektionen förs över via fästingens saliv. Uppfattningen är fästingar måste sitta fast 18 timmar eller längre för att bakterier ska hinna överföras. Det innebär att ju snabbare en fästing avlägsnas, desto mindre är risken för smitta.

  Symtom

  Det vanligaste symtomet hos människa är en hudrodnad som breder ut sig vid bettstället. Andra symtom kan vara feber, huvudvärk och ledvärk. I sällsynta fall kan borrelios ge allvarligare symtom i nervsystemet, kroniska ledbesvär och hudförändringar.

  Större däggdjur, till exempel hundar och hästar, kan också bli infekterade, men än så länge är det inte helt klarlagt om detta leder till sjukdomssymtom hos djuren. Människor kan inte smittas av djur och djur kan inte smittas av människor. Infektionen överförs alltid via fästingbett.

  Diagnos

  Typiska hudutslag efter ett sannolikt fästingbett gör att diagnosen kan ställas kliniskt utan provtagning. Provtagning är sällan aktuellt eftersom man vid tiden för diagnos sällan hunnit utveckla ett immunsvar och eftersom många har borreliaantikroppar i sitt blod efter en smitta tidigare i livet. En obehandlad infektion kan självläka. Vid tecken på komplikationer från nervsystem eller leder kan man diagnosticera borrelia genom att påvisa specifika antikroppar i patientens blod och ryggmärgsvätska.

  Förebyggande åtgärder

  Att använda täckande klädsel är det bästa sättet att förebygga fästingbett. Myggmedel kan eventuellt ha en avskräckande effekt, men ger inget tillförlitligt skydd. Det är viktigt att snarast avlägsna fästingar. Borrelios kan behandlas med antibiotika.

  Sidan granskades senast : 2019-11-21