Gå direkt till innehåll

Carp Edema Virus (CEV) hos fisk

Koi sleepy disease (KSD)

Fisk

Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på karp (Cyprinus carpio), framför allt på varianten koi. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige, men förekommer i Centraleuropa.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Carp Edema virus påvisades först på japansk koi 1974. De senaste åren har utbrott förekommit i Europa, ibland annat Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

Symtom

Utbrott sker vanligen vid vattentemperaturer mellan 15 och 25° C. Typiska symtom är att fisken är trött eller sover –äldre fisk på botten, yngre vid ytan – ögonen sjunker in (enoftalmi), hudsår vid huvud och fenbaser, generellt ödem samt svullnad och nekros på gälarna. Det senare leder till syrebrist. Dödligheten kan uppgå till 80–100 procent, särskilt hos ung fisk.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens

Poxvirus, ett dubbelsträngat DNA-virus

Infektionsport

Via gälar, sannolikt även via huden

Spridning i djuret

Gälarnas andningsepitel är målorgan, viss infektion även i huden 

Smittvägar

Via vatten och närkontakt 

Överlevnad

Okänd

Provtagning och diagnostik

Ta kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs. 

För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från gäle, njure, mjälte och hjärna placerat i virusmedium för transport.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte. Vid misstanke om sjukdomen ska veterinära myndigheter informeras.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-29