Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Cerebrokortikal nekros (CCN) hos get

  Andra sjukdomsnamn: Polioencefalomalaci

  Get

  Cerebrocortikal nekros (CCN)/polioencefalomalaci (PEM) är en utfodringsrelaterad  neurologisk sjukdom. Brist på vitamin B1 (tiamin) orsakar hjärnödem, som ger upphov till kramper och blindhet. Förekommer i Sverige och då främst hos unggetter.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Sporadiska fall förekommer över hela Sverige. CCN kan ses hos getter i alla åldrar, men är vanligast hos unggetter som vid avvänjning börjar med en ny kraftigare (ofta spannmålsbaserad) foderstat.

  Symtom

  Depression, stört medvetande, diarré. Blindhet, oro, går stelt, håller huvudet uppåt (”stjärnkikare”). Blir (oftast inom ett dygn) liggande på sidan med huvudet stelt uppåt/bakåt. Nystagmus och strabismus med vriden pupill. Eventuella kramper.

  Differentialdiagnoser

  Dräktighetstoxikos, klostridios, tetanus, listerios, hypokalcemi, hjärnskador, hjärnabscesser, förgiftningar (bly- och saltförgiftning).

  Etiologi och patogenes

  Orsaken till CCN/PEM är inte helt klarlagd men troligen beror sjukdomen på störd tiaminstatus hos djuret. Tiaminbrist kan leda till viktiga förändringar av tiaminberoende biokemiska processer i kroppen vilket kan leda till ödem i hjärnan och ökat intracerebralt tryck vilket ger nekroser i hjärnbarken som bland annat kan skada syncentrum.

  Djurets behov av tiamin tillgodoses vanligen genom att våmbakterier producerar tiamin men om det finns tiaminas i våmmen kan djuret drabbas av tiaminbrist. Tiaminaserna kan ha sitt ursprung i fodret men det är troligen vanligare att tiaminas produceras av vissa våmbakterier. Dessa bakterier finns normalt i låg koncentration men i vissa situationer kan de växa till kraftigt och producera tillräckliga mängder tiaminas för att orsaka tiaminbrist. Antimetaboliter som interfererar med tiaminets funktion kan också produceras. Växt av vissa tiaminasproducerande bakterier gynnas när foderstaten innehåller en hög andel spannmål. Även vissa växter kan innehålla höga mängder tiaminas så som örnbräken och åkerfräken.

  Även andra dietära faktorer kan orsaka CCN/PEM till exempel svavelförgiftning.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen ställs i första hand på kliniska symtom men kan vara svårt att skilja från andra sjukdomar. Tillfrisknande efter behandling med tiamin (B-vitamin) är en god indikator men är inte bevis på specifik diagnos. Obduktion och identifiering av typiska hjärnförändringar är det enda sättet att konfirmera CCN/PEM.

  Behandling och profylax

  Behandling ges med höga doser B-vitamin (oftast i form av tiaminhydroklorid) som bör upprepas flera gånger. Positivt behandlingsresultat ses oftast inom 1-24 timmar men även om man inte ser någon förbättring bör behandling enligt ovan fortgå. Ju tidigare i sjukdomsprocessen behandlingen startar desto bättre resultat. Ibland förbättras tillståndet kraftigt men vissa neurologiska störningar kan kvarstå. Om dessa är svåra bör djuret slås ut.

  Sjukdomen är svår att förebygga men om man undviker snabba ändringar i foderstaten kan detta förhindra skadliga förändringar av bakteriefloran i våmmen. Vid utbrott av CCN/PEM är det viktigt att ge tillräckligt med grovfoder till alla djur och undvika överutfodring med sulfat (om detta misstänks som orsak) genom att undvika vattenkällor/fodermedel med högt sulfatinnehåll om möjligt. Nya fodermedel bör introduceras gradvis för att djuren ska få chans att anpassa sig.

  Sidan granskades senast : 2021-03-22