Gå direkt till innehåll

Felint herpesvirus (FHV-1), Felint rhinotracheitvirus

Katt

Felint herpesvirus (FHV-1) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat Felint calicivirus (FCV), Chlamydia felis och Bordetella bronchiseptica, kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Smittämne

Felint herpesvirus (FHV-1), också kallat felint rhinotracheitvirus, är ett DNA-virus som tillsammans med bland annat Felint calicivirus (FCV), Chlamydia felis och Bordetella bronchiseptica, kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. FHV-1 överlever i normalfallet endast kort tid, mindre än ett dygn, utanför värddjuret. Viruset är känsligt för de flesta desinfektionsmedel.

Smittvägar

Liksom Felint calicivirus (FCV) orsakar FHV-1 ofta mera problem när många katter lever tillsammans än i hushåll med bara enstaka katter. Virus utsöndras framförallt i sekret från ögon, näsa och mun. Smittspridning sker huvudsakligen genom kontakt med antingen katter med pågående sjukdomssymtom eller med katter som tidigare haft symtom men tillfrisknat, så kallade bärare. Majoriteten av de katter som har haft sjukdomssymtom på grund av FHV-1 blir bärare av viruset resten av livet. Dessa katter kan periodvis, till exempel efter att ha blivit utsatta för stress av något slag, återigen utsöndra virus och därmed utgöra en smittrisk för andra katter. Ibland, men inte alltid, kan bärarkatten i samband med utsöndring av virus också visa symtom på sjukdom.

Sjukdomsbild

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, varierar vanligen från två till sex dagar. Redan ett dygn efter infektion kan utsöndring av virus påvisas. I normalfallet pågår utsöndringen mellan en till tre veckor.

Infektion med FHV-1 kan orsaka bland annat feber, nedsatt allmäntillstånd, varierande grad av symtom från de övre luftvägarna och ögonen. Även lunginflammation kan förekomma. Vanligen drabbas kattungar värre än vuxna katter.

Efter en sjukdomsperiod på mellan tio och tjugo dagar brukar de flesta katter, med hjälp av understödjande behandling, tillfriskna. Dock kan vissa katter, efter genomgången sjukdom, få mer eller mindre kroniska problem från de övre luftvägarna

Diagnos

Från katter med kliniska symptom från luftvägarna kan svabbprov tas för analys avseende förekomst av FeHV-1. Denna analys ingår i SVA:s ”Kattsnuvepaket” (Luftvägspaket hos katt), men även i SVA:s "Kattögonpaket".

I ”Kattsnuvepaketet” analyseras:

  • Felint calicivirus (FCV)
  • Bordetella bronchiseptica,
  • Chlamydia felis
  • Mycoplasma felis.
  • Felint herpesvirus (FHV-1

Se provtagningsintruktion.

I ”Kattögonpaketet” analyseras:

  • Mycoplasma felis.
  • Chlamydia felis
  • Felint herpesvirus (FHV-1)

Se provtagningsinstruktion.

Behandling

Sjuka katter behöver understödjande behandling i varierande grad. Vad som är lämpligt i varje enskilt fall avgörs av den kliniskt ansvariga veterinären.

Förebyggande åtgärder

Vaccination mot FHV-1 är ett så kallat basvaccin för katt i Sverige. Vaccination lindrar de kliniska symtomen, men vaccinerade katter kan ändå infekteras och vara en möjlig smittkälla för andra katter. Se Grundvaccination av hund och katt (pdf).

Innan nya katter introduceras till befintliga katter bör man ha den nya katten i karantän för att minimera risken för olika typer av smittor. Se Förebygg smittsamma sjukdomar hos katt.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-17