Gå direkt till innehåll

Grankvistar kan orsaka sjukdom och död hos vargar

Vilda djur

Det är inte bara trafik, skabb och jakt som kan orsaka att vargar dör. Vid tre tillfällen de senaste åren har SVA konstaterat att inandade grankvistar som hamnat i lungorna orsakat sjukdom eller död hos varg i Sverige.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Varg kan drabbas av sjukdom eller död på grund av inandade grankvistar
Varg kan drabbas av sjukdom eller död på grund av inandade grankvistar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA obducerar alla vargar som hittas döda, avlivas eller skjuts under jakt i olika former. Hälsoläget och förekomst av sjukdomar eller skador kan då dokumenteras. En annorlunda orsak till sjukdom och död hos varg har visat sig vara flera fall av inandade grankvistar.

Obducerade fall

Det första fallet hittades 2011 hos en cirka fem år gammal varghane som var skjuten under licensjakten i Värmland. En sju centimeter lång grankvist hittades i lungan, där den orsakat en lokal varig lunginflammation, men som inte bedömdes ha påverkat djuret allt för mycket.

Grankvist som punkterat lungorna och orsakat kraftig blödning som ledde till en vargs död.
Grankvist som punkterat lungorna och orsakat kraftig blödning som ledde till en vargs död. Foto: SVA

Det andra fallet var en äldre vargtik som sköts i enlighet med Jaktförordningens paragraf 28 (skydd av tamdjur) i Dalarnas län under hösten 2013. Förutom äldre skelett- och hudskador, sågs ett flertal mindre grankvistar med barr i lungorna, med en kraftig varig inflammation. Trots de sjukliga förändringarna i lungorna var tiken i medelgott hull.

Fall nummer tre var en vuxen varghane som hittades död i Värmlands län i augusti 2014. Kroppen skickades till SVA för att fastställa dödsorsak. Vid obduktionen visade sig dödsfallet vara orsakat av en drygt 12 centimeter lång grankvist som andats in och hamnat långt ner i luftrören i lungorna. Kvisten hade punkterat lungorna och sedan orsakat en kraftig blödning som ledde till vargens död.

Orsak till sjukdom och död

Granbarr i en varglunga.
Granbarr i en varglunga. Foto: SVA

Växtmaterial som andas in och hamnar i luftvägarna kan alltså vara en källa till sjukdom och död hos varg. Man kan förmoda att kvistarna andas in när vargar jagar och springer med öppen mun i tät skog. Likartade problem finns väl beskrivet hos jakthundar som ibland drabbas av så kallad stövarsjuka. Då är det oftast mindre växtdelar som vassa gräsax, som andas in och hamnar i lungans luftrör eller perforerar slemhinnan i munnen, vandrar med muskelrörelserna ut i vävnaderna i brösthålan och orsakar lung- eller lungsäcksinflammation eller stora svårbehandlade bölder.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2022-01-10