Gå direkt till innehåll

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos fisk

Fisk

Sjukdomen drabbar regnbåge och lax. Under 2016 skedde fyra nya utbrott i Europa, varav tre i Tyskland. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Nej

Förekomst

Viruset förekommer i flera Europeiska länder. Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige, Irland och Storbritannien anses fria från sjukdomen.

Symtom

Fisken får beteendeförändringar som kan visa sig i form av slöhet och ett onormalt simsätt. Fisken kan börja simma i spiraler. Mörkfärgning, utstående ögon och utspänd buk tillsammans med anemi, hud- och muskelblödningar (ofta bakom skallbasen och ovan sidolinjen) är de yttre förändringar som kan ses. Inre organförändringar är blödningar och ödem i samtliga organ samt en utspänd magsäck och tarm med vätskeinnehåll.

Smittämne

Sjukdomen orsakas av rhabdovirus. Det finns ingen medicinsk behandling mot sjukdomen och inte heller något fungerande vaccin

Smittvägar

Sjukdomen sprids via sjuka fiskar, symtomfria smittbärare och omgivningen. Det finns indikationer på att smitta kan ske från föräldradjur direkt till avkomma, men detta är inte säkerställt.

Diagnos

För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta och skickas till SVA, sektionen för fisk. 

Om du misstänker sjukdomen

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras.  Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar

Hitta på denna sida