Gå direkt till innehåll

Infektiös pankreasnekros (IPN) hos fisk

Fisk

Infektiös pankreasnekros är en virussjukdom som angriper laxfiskar. Sjukdomen delas in i ett antal genogrupper. Genogrupp 2 (tidigare serotyp ab) är anmälningspliktig och övriga genogrupper ingår i epizootilagstiftningen.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sjukdomen är vanligt förekommande i hela Europa, inklusive våra grannländer och orsakar stora problem och höga kostnader i sättfiskodlingar. IPN genogrupp 2 finns i svensk kustzon och genogrupp 5 (tidigare serotyp sp) har påvisats några gånger.

Symtom

Sjukdomen ger sig vanligen till känna i form av plötslig dödlighet bland fiskyngel. Beroende på genogrupp och fiskart kan dödligheten variera mellan 10-90 procent. Fisken uppvisar yttre symtom som mörkfärgning av huden och svullen buk. Häftiga korkskruvsliknande simrörelser är karakteristiskt. Öppnar man fisken ser man ofta blödningar i bukfett och inre organ. Mag-/tarmkanalen kan vara fylld med ett vattnigt sekret. Fiskar som överlevt infektionen blir vanligen symtomfria smittbärare.

Smittämne

IPN orsakas av ett Aquabirnavirus och förekommer i minst sju genogrupper. I Sverige förekommer den milda varianten genogrupp 2 i kustzon samt en udda variant av genogrupp 6 av okänd patogenicitet som påvisats på vildfisk från Vänern. Den hittills kända mest aggressiva varianten IPN genogrupp 5 har påvisats i Sverige vid några få tillfällen. Viruset angriper alla laxfiskar men icke laxfiskar som ål och gädda kan också infekteras. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever i både söt- och saltvatten, tål frysning i månader och intorkning i veckor.

Smittvägar

Sjukdomen kan överföras både mellan fiskar (horisontell överföring)  och från föräldradjur till avkomma (vertikal överföring). Många fiskarter kan infekteras subkliniskt och därmed medverka till spridning av virus. Dessutom kan musslor, snäckor och kräftdjur samt predatorer som fåglar och fiskande däggdjur agera vektorer för smittan.

Diagnos

För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärta eller hjärna. Någon effektiv behandling finns inte men försök att framställa vaccin pågår.

Om du misstänker sjukdomen

Fall av IPN genogrupp 2 är anmälningspliktiga och medför restriktioner enligt Jordbruksverkets beslut. Övriga genogrupper hanteras enligt epizootilagstiftningen. Vid misstanke på förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov kommer. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-28