Gå direkt till innehåll

Käkböld hos kanin

Kanin

Allmänt om tandsjukdomar

Bakgrund

En vanlig orsak till veterinärbesök med kaniner, är tandsjukdomar. Problemen uppstår i första hand till följd av felaktig utfodring men även fysiska skador och infektioner kan ha betydelse. Hur vi avlar på kaniner spelar också en viss roll, både direkt och indirekt. Som med många andra djurslag, avlar man fram korta nosar som skapar dåligt utrymme för tänder och tandanlag. Man har även på senare tid tagit fram så kallade satin-kaniner. De har en mycket vackert skinande päls men tyvärr bär satin-anlaget med sig stor risk för allvarlig tandsjukdom tidigt i livet.

Kaniner är grovfoderätare och de är skapta att tugga i sig en stor mängd fiberrik och svårtuggad föda under långa perioder av dagen. Kaniner har sex kindtänder i vardera underkäke och fem i vardera överkäke. Underkäken är smalare än överkäken så tänderna möts inte symmetriskt. Tänderna är utformade att skära, krossa och mala fodret. När kaninen tuggar rätt sorts foder, använder den speciella malande tuggrörelser som sliter hela ytan på kindtänderna. Eftersom slitaget blir stort, växer en kanins kindtänder kontinuerligt hela livet.

Kaniner saknar hörntänder och det finns ett utrymme mellan framtänder och kindtänder som är helt tandlöst.

Framtänderna är avsedda att slita och skära loss födan från marken. Något som utmärker kaniner och andra hardjur och som skiljer dem från gnagare, är att kaniner har dubbla rader framtänder i överkäken. Bakom de två främre stora tänderna, finns det två mycket små tänder. De två framtänderna i underkäken ska passa in i den lilla fickan som bildas mellan de stora framtänderna och de små i överkäken. I fickan finns nervceller som reagerar när underkäkständerna stöter emot när kaninen tuggar. Det talar om för kroppen att tänderna är lagom långa och håller tillbaka tillväxten. Skulle tänderna gå av eller slitas väldigt fort så att de inte får kontakt med varandra, signalerar det till kroppen att tänderna behöver växa snabbare.

Allt det här är viktigt att känna till för att bättre kunna förstå hur tandsjukdomar uppstår på kaniner.

Käkböld

Orsak

Käkbölder uppstår väldigt sällan på kaniner med friska tänder. Tandnötningssjukdomar eller skadade tänder av andra orsaker, ligger till grund för att bakterier får fäste i tandfickorna och tandrötterna. Bakterierna orsakar infektion i roten och runt tanden. Kaniner är generellt benägna att bilda bölder och det är vad som lätt sker i en dålig och infekterad tandrot. Infektionen invaderar inte bara roten utan även tandbenet och en stor del av käken kan bli förstörd.

Symtom

Bölder växer väldigt fort och visar sig som en snabbt uppkommen och stor knöl i ansiktet på kaninen. Vanligt är att bölden bildas på underkäken och då sitter knölen under hakan. Eftersom en kanin med tandböld nästan alltid har andra tandsjukdomar, kan den även ha problem att äta svårtuggad föda. Om magtarmkanalen fungerar och om kaninen mår bra för övrigt, har den dock god aptit och äter gärna det som den kan tugga.

Behandling

Vid böldsjukdom, måste man inte bara slipa tänderna utan även öppna upp och tömma bölden. Allt var måste rensas bort tillsammans med så mycket sjuk vävnad som man kan. Det är ett relativt stort kirurgiskt ingrepp men kaniner tolererad det vanligtvis bra. Det kräver dock ett stort engagemang från kaninägaren som måste hålla sårhålan öppen och ren tills den läker underifrån. Dessutom är det liksom med tandslipningarna, mycket vanligt att böldoperationer måste göras fler gånger i framtiden.

Förebyggande

Både tandnötningssjukdomar och käkbölder förebyggs i första hand med en korrekt utfodring. Vill man vara extra försiktig, bör man inte välja en kanin med väldigt kort nos eller satin-anlag.

Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-12-23