Gå direkt till innehåll

Magsäcksöverfyllnad hos kanin

Kanin

Allmänt om sjukdomar i mag-tarmkanalen

Funktion

En vanlig orsak till veterinärbesök är upphörd aptit och nedsatt passage i mag-tarmkanalen, det vill säga kaninen varken äter eller bajsar normalt. De här symtomen är några av de allra mest allvarliga och akuta på kaniner och man får inte dröja med att söka hjälp.

För att bättre förstå, är det bra att känna till lite om kaninens stora och känsliga mag-tarmsystem. Magsäcken är förhållandevis liten men desto större är tarmsystemet. Just för att magsäcken är liten, måste kaninen äta lite och ofta. En stor del av den vakna tiden ägnas åt att söka föda och att bearbeta den. En egenhet med kaninens magsäck är, att den övre magmunnen är väldigt stark. När maten väl hamnat i magsäcken, kan den inte tryckas tillbaka till matstrupen. Det innebär att en kanin inte kan kräkas.

Mag-tarmsystemet är uppbyggt för att smälta ett väldigt fiberrikt, fettfattigt och kalorifattigt foder. Denna torftiga kost, gör att slemhinnan i tarmen utvecklar många veck och utskott som bearbetar födan samt håller igång tarmmotoriken. I blindtarmen lever stora kolonier med bakterier som frodas när kaninen äter rätt mat. Bakterierna bearbetar födan ytterligare och hjälper kaninen att bilda viktiga vitaminer och spårämnen. I blindtarmen finns även immunlogisk vävnad som är viktig för kaninens immunförsvar. Om bakterierna i blindtarmen är för få eller i olag, utvecklas inte den immunologiska vävnaden med nedsatt immunförsvar som följd och kaninen får inte de vitaminer och spårämnen den behöver.

Den stora mängden mat en kanin äter, passerar snabbt genom systemet för att kaninen ska hinna få i sig tillräckligt med kalorier och energi. För att effektivisera systemet ytterligare återvinns bakterier, vitaminer och näringsämnen via en speciell typ av avföring som kaninen äter upp direkt från analöppningen. Avföringen kallas ceacotrofer och kommer från blindtarmen. Denna blindtarmsavföring, även kallad nattavföring, kommer oftast just på natten. Blindtarmsavföringen är viktig för kaninen att förtära så att den kan bibehålla sin nutritionella status och återställa bakteriefloran. Om kaninen av olika skäl hindras från att äta sin blindtarmsavföring, ökar risken för inte bara mag-tarmsjukdomar utan även för bristsjukdomar och ökad infektionskänslighet.

När man vet mer om hur kaninens matsmältning fungerar, är det inte svårt att förstå att en felaktig utfodring kan skapa många problem.

Magsäcksöverfyllnad

Orsak

Som tidigare nämnts, är det ovanligt att kaniner drabbas av ”vanlig” förstoppning. Något som emellertid kan hända är att en päls/foderboll eller annat fastnar i tunntarmen och stoppar upp helt. Skulle detta hända, blir följden ett mycket hastigt och allvarligt sjukdomsförlopp. Magsäcken producerar ständigt magsafter och när de inte kan passera ut i tarmen blir vätskan kvar i magsäcken. Eftersom en kanin inte kan kräkas, blir magsäcken mer och mer utspänd om hindret inte lossnar och passerar vidare i tarmen. En kraftigt överfylld magsäck kan inte bara brista utan även orsaka så stort tryck mot lungorna att kaninen kvävs. Från det att hindret i tarmen uppstår, kan det handla om så lite som några timmar innan kaninen avlider.

Behandling

Om man kommer till veterinären i ett tidigt skede, kan det hjälpa med medicinsk behandling. Man ger då dropp, kraftigt smärtstillande preparat samt spasmolytika, ett preparat som ska göra att tarmen ”slappnar av” så att stoppet lättare kan lossna. Hjälper inte den medicinska behandlingen, måste man ta till kirurgi för att rent mekaniskt ta loss pluggen. Stödmata får man inte göra förrän stoppet passerat. Det är viktigt att inte fylla på magsäcken ytterligare när den redan är överfull.

Förebyggande

Som tidigare nämnts är korrekt utfodring en mycket viktig förebyggande åtgärd för att förebygga mag-tarmsjukdomar. Annat viktigt är att minimera stressen för sina kaniner, aldrig göra hastiga eller tvära foderbyten, låta kaninerna ha gott om utrymme så att de kan motionera samt att själv inte experimentera med mediciner. Det som stoppar upp vid magsäcksöverfyllnad kan bestå bland annat av päls, så det är bra att borsta sina kaniner regelbundet. De kaniner som har  lång päls ska borstas ofta och regelbundet. Kaniner med "vanlig" päls, kan borstas under fällningsperioden.

Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-12-23