Gå direkt till innehåll

Sjukdomar som felaktigt betraktas som zoonoser

Får Get Hund Katt Nötkreatur

Vissa sjukdomar hos människa förknippas ibland felaktigt med djur. Svinkoppor har till exempel ingenting med gris att göra. Nedan hittar du andra sjukdomar som ofta utan grund associeras till djur.

Springmask

Människans springmask smittar inte till eller från hund, katt eller andra djur. Ett känt påstående är att springmask smittar från djur till människor. Detta är fel. Parasiten är strängt värddjursspecifik, det vill säga att människans springmask smittar bara människa.

Höstblåsor

Hand-, fot- och munsjuka (höstblåsor) är inte detsamma som mul- och klövsjuka. När framför allt barn insjuknar med blåsor i munnen, på händer och eventuellt fötter kallas det ibland felaktigt för mul- och klövsjuka. Det är dock två helt skilda virus som orsakar dessa blåsor på människor respektive djur. Mul- och klövsjuka är en av de mer smittsamma och kostsamma sjukdomarna hos djur. Sjukdomen finns inte i Sverige, senaste fallet var 1966. Storbritannien hade ett omfattande utbrott under 2001.

Om mul- och klövsjuka påvisas i ett land medför detta mycket allvarliga konsekvenser som utslaktning av hela djurbesättningar, avspärrningar av stora områden, omfattande provtagningar och handelsblockader. Enbart sjukdomsmisstanke leder till omfattande och kostsamma åtgärder. Det är därför olyckligt att kalla människans höstblåsor för mul- och klövsjuka.

Streptokockbakterier och halsfluss 

En vanlig men felaktig uppfattning är att sällskapsdjur utgör smittkälla i familjer som drabbas av upprepade halsinfektioner. Människans halsfluss orsakas oftast av människans egna streptokocker, vanligen de betahemolyserande grupp A-streptokockerna.

Grupp A-streptokockerna förekommer inte naturligt hos sällskapsdjur och har endast i sällsynta fall påträffats hos hund och katt. Problemen med återkommande halsinfektioner beror istället på att infekterade familjemedlemmar, ibland symtomlösa, smittar varandra. Springmask

Barnens springmask smittar inte till eller från hund, katt eller andra djur. Ett känt påstående är att springmask smittar från djur till människor. Detta är fel. Parasiten är strängt värddjursspecifik, det vill säga att människans springmask smittar bara människa.

Läs mer om faryngotonsilliter hos människa på Läkemedelsverkets webbplats.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-06-04