Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Smittsamma grodsjukdomar

  Vilda djur

  Grodsjukdomar broschyr

  Ranavirus och Chytridsvamp

  är smittämnen som orsakar omfattande sjukdom och död hos groddjur. Båda är utbredda världen över och kan lätt få fäste i Sverige. Chrytridsvamp har påvisats i några områden i södra Sverige sedan år 2010, dock utan att uppenbar sjukdom eller ökad dödlighet orsakat av svampen har noterats. Vilka svenska groddjursarter som är känsliga för sjukdom och vilka arter som kan vara symtomfria smittbärare är inte helt klarlagt men forskningsstudier på Uppsala universitet har visat att grodlarvstadiet är känsligt och de dör om de smittas. Därför kan dödlighet pågå utan att det noteras mer än att antalet vuxna groddjur minskar med tiden.

  Varje import, förflyttning eller felaktig hantering av groddjur som eventuellt bär på smitta är ett hot mot känsliga groddjursarter. Arbetet med att bevara hotade groddjur kan lätt äventyras. Tänk på att groddjur är fridlysta, och tillstånd behövs från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för att fånga eller transportera groddjur.

  Läs mer om dessa smittsamma sjukdomar hos groddjur i vår broschyr, som också kan beställas från SVA i tryckt format. I broschyren får du även information hur du kan agera för att minska risken för smittspridning.

  Du kan beställa broschyren via order@sva.se, 018-67 43 00 eller vilt@sva.se.

  Du kan läsa mer om grodors infektionssjukdomar i  artikeln "Jordens groddjur hotas av infektionssjukdomar", Fauna och Flora 103(4): 2-7.

  Vi behöver din hjälp att rapportera in ökad dödlighet av groddjur, använd gärna formuläret "Rapportera vilt".

  Sidan granskades senast : 2019-12-06