Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Tandnötningssjukdomar hos kanin

  Kanin

  Allmänt om tandsjukdomar

  Bakgrund

  En vanlig orsak till veterinärbesök med kaniner, är tandsjukdomar. Problemen uppstår i första hand till följd av felaktig utfodring men även fysiska skador och infektioner kan ha betydelse. Hur vi avlar på kaniner spelar också en viss roll, både direkt och indirekt. Som med många andra djurslag, avlar man fram korta nosar som skapar dåligt utrymme för tänder och tandanlag. Man har även på senare tid tagit fram så kallade satin-kaniner. De har en mycket vackert skinande päls men tyvärr bär satin-anlaget med sig stor risk för allvarlig tandsjukdom tidigt i livet.

  Kaniner är grovfoderätare och de är skapta att tugga i sig en stor mängd fiberrik och svårtuggad föda under långa perioder av dagen. Kaniner har sex kindtänder i vardera underkäke och fem i vardera överkäke. Underkäken är smalare än överkäken så tänderna möts inte symmetriskt. Tänderna är utformade att skära, krossa och mala fodret. När kaninen tuggar rätt sorts foder, använder den speciella malande tuggrörelser som sliter hela ytan på kindtänderna. Eftersom slitaget blir stort, växer en kanins kindtänder kontinuerligt hela livet.

  Kaniner saknar hörntänder och det finns ett utrymme mellan framtänder och kindtänder som är helt tandlöst.

  Framtänderna är avsedda att slita och skära loss födan från marken. Något som utmärker kaniner och andra hardjur och som skiljer dem från gnagare, är att kaniner har dubbla rader framtänder i överkäken. Bakom de två främre stora tänderna, finns det två mycket små tänder. De två framtänderna i underkäken ska passa in i den lilla fickan som bildas mellan de stora framtänderna och de små i överkäken. I fickan finns nervceller som reagerar när underkäkständerna stöter emot när kaninen tuggar. Det talar om för kroppen att tänderna är lagom långa och håller tillbaka tillväxten. Skulle tänderna gå av eller slitas väldigt fort så att de inte får kontakt med varandra, signalerar det till kroppen att tänderna behöver växa snabbare.

  Allt det här är viktigt att känna till för att bättre kunna förstå hur tandsjukdomar uppstår på kaniner.

  Tandnötningssjukdomar

  Orsak

  Om en kanin utfodras med för lättuggat och kaloririkt foder leder det inte bara till att kaninen blir mätt fortare och följaktligen tuggar mindre men också till att den tuggar annorlunda. Pellets, morötter, frukt eller annat som är populärt att ge till kaniner, tuggas snabbt och utan den malande rörelse som krävs för normalt tandslitage. Utan den malande rörelsen slits inte tandytan in mot tungan i underkäkarna och ut mot kinden i överkäkarna. Resultatet blir att tänderna fortsätter växa på de här partierna och skapar vassa nabbar mot tungan och mot kinden. Nabbarna kan orsaka sår i tungan och kindslemhinnan, vilket försvårar det ytterligare för kaninen att äta den föda som kaninen borde. Det blir en ond cirkel om kaninen får allt mer lättuggat foder av sin ägare som kanske inte förstår bättre. Förutom att tänderna kan få vassa nabbar, kan de bli olika höga i en trappstegsformation och tandanlagen i rötterna kan bli skadade med lösa och sneda tänder som resultat. Om en tand tippat eller på annat sätt ändrat läge, går det inte att få den på plats igen. Även om man skulle justera utfodringen, upphör inte tandnötningsproblemen. Lösa, sneda och dåliga tänder är också ett fäste för bakterier som kan ta sig ner till roten och orsaka infektioner och bölder.

  Symtom

  Första symtomet på att något håller på att hända i munnen, är vanligtvis att kaninen sorterar bort den mest svårtuggade maten, det vill säga höet. En ovetande kaninägare ger då mer av annan föda, vilket förvärrar problemet ytterligare. Det kan gå så långt att kaninen bara äter banan, gurka eller inget alls. Eftersom det är så viktigt att en kanin äter kontinuerligt och fiberrikt, är detta ett tillstånd som är mycket farligt för kaninens hälsa (läs mer om mag- tarmsjukdomarna magatoni, trumsjuka och magsäcksöverfyllnad).

  En kanin som på grund av problem med kindtänderna tuggar väldigt snett, kan få snedslitna framtänder. Det är därför bra att inspektera sina kaniners framtänder med jämna mellanrum.

  Om kaninen drabbas av infektion i tänderna med käkböld som följd, kommer det att ses som hastigt uppkomna svullnader i ansiktet, företrädesvis på käkbenet i underkäkarna eller under hakan.

  Behandling

  Det man måste göra om man upptäcker att en kanin börjat sortera foder eller äter och tuggar på ett annorlunda sätt, är att omedelbart kontakta veterinär. Kaniner som enbart har problem med tänderna vill gärna äta, så aptiten är god men kaninen har svårt att få i sig det den ska. I de här fallen, måste kaninen sövas och få sina tänder slipade snarast. Har man tur och om problemet inte hunnit bli så allvarligt, finns det hopp om att en eller några få slipningar och en sträng justering av kosten, kan förebygga problem i framtiden.

  Tyvärr är det vanligt att tandsjukdomar upptäcks för sent och problemen blir återkommande. Dessa kaniner blir vanligtvis mycket bättre när de får sina tänder slipade men eftersom tänderna är i fel positioner, kommer de att slitas felaktigt även i framtiden. Man måste då söva och slipa tänderna regelbundet resten av livet. Det är dock ingen ursäkt för att låta bli att förbättra kosten. Ju mer man får kaninen att äta den mat den ska, desto längre blir det mellan tandåtgärderna.

  Förebyggande

  Utfodra kaniner med ett strikt fiberrikt och svårtuggat foder samt undvik att välja raser med satin-anlag eller väldigt korta nosar.

  Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

  Sidan granskades senast : 2022-07-14