Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  TBE som zoonos

  TBE eller fästingburen hjärnhinneinflammation orsakas av ett virus och är en zoonos som kan överföras mellan djur och människor via fästingar. TBE-viruset finns i blodet hos framför allt vilda smågnagare. 

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Varje år rapporteras 150–200 fall av TBE i Sverige. Sjukdomen förekommer i södra Sverige. Den är vanligast längs ostkusten och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar kring Mälaren. Flera fall har också rapporterats från Åland. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. De senaste åren har även smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Sjukdomen är också vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa, framför allt Österrike.

  Smittämne

  TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är främst gnagare och sannolikt också hjortdjur. Sjukdomen sprids via fästingar som smittas när de suger blod från ett smittat djur eller en smittad människa. 

  Smittvägar

  Människor smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Utomlands förekommer att smittan sprids via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person, eller från djur till person utan endast via fästingar. Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.

  Symtom

  TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. Många blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långvariga eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall kan också förekomma, men är mycket sällsynta. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

  Diagnos

  Ställs främst genom att påvisa antikroppar mot TBE-virus i patientens blod eller ryggmärgsvätska. Det finns inget specifikt läkemedel som är verksamt mot TBE-virus. Behandlingen inriktas mot att lindra patientens symtom.

  Förebyggande åtgärder

  Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och ger milda biverkningar. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområdena, samt till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Rekommendationen gäller även personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare.

  Det är viktigt att följa råden om hur man ska skydda sig mot fästingbett och ta bort fästingar, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.