Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Upphörd mag-tarmmotorik hos kanin

  Kanin

  Allmänt om sjukdomar i mag-tarmkanalen

  Funktion

  En vanlig orsak till veterinärbesök är upphörd aptit och nedsatt passage i mag-tarmkanalen, det vill säga kaninen varken äter eller bajsar normalt. De här symtomen är några av de allra mest allvarliga och akuta på kaniner och man får inte dröja med att söka hjälp.

  För att bättre förstå, är det bra att känna till lite om kaninens stora och känsliga mag-tarmsystem. Magsäcken är förhållandevis liten men desto större är tarmsystemet. Just för att magsäcken är liten, måste kaninen äta lite och ofta. En stor del av den vakna tiden ägnas åt att söka föda och att bearbeta den. En egenhet med kaninens magsäck är, att den övre magmunnen är väldigt stark. När maten väl hamnat i magsäcken, kan den inte tryckas tillbaka till matstrupen. Det innebär att en kanin inte kan kräkas.

  Mag-tarmsystemet är uppbyggt för att smälta ett väldigt fiberrikt, fettfattigt och kalorifattigt foder. Denna torftiga kost, gör att slemhinnan i tarmen utvecklar många veck och utskott som bearbetar födan samt håller igång tarmmotoriken. I blindtarmen lever stora kolonier med bakterier som frodas när kaninen äter rätt mat. Bakterierna bearbetar födan ytterligare och hjälper kaninen att bilda viktiga vitaminer och spårämnen. I blindtarmen finns även immunlogisk vävnad som är viktig för kaninens immunförsvar. Om bakterierna i blindtarmen är för få eller i olag, utvecklas inte den immunologiska vävnaden med nedsatt immunförsvar som följd och kaninen får inte de vitaminer och spårämnen den behöver.

  Den stora mängden mat en kanin äter, passerar snabbt genom systemet för att kaninen ska hinna få i sig tillräckligt med kalorier och energi. För att effektivisera systemet ytterligare återvinns bakterier, vitaminer och näringsämnen via en speciell typ av avföring som kaninen äter upp direkt från analöppningen. Avföringen kallas ceacotrofer och kommer från blindtarmen. Denna blindtarmsavföring, även kallad nattavföring, kommer oftast just på natten. Blindtarmsavföringen är viktig för kaninen att förtära så att den kan bibehålla sin nutritionella status och återställa bakteriefloran. Om kaninen av olika skäl hindras från att äta sin blindtarmsavföring, ökar risken för inte bara mag-tarmsjukdomar utan även för bristsjukdomar och ökad infektionskänslighet.

  När man vet mer om hur kaninens matsmältning fungerar, är det inte svårt att förstå att en felaktig utfodring kan skapa många problem.

  Upphörd mag-tarmmotorik

  Orsak och symtom

  Utfodring med en fiberfattig, fet och lättsmält kost med snabba kolhydrater, leder till en dåligt utvecklad tarmslemhinna, en långsam tarmpassage och för få samt fel typ av bakterier i tarmen. När fodret passerar för långsamt, blir det en ökad gasbildning i tarmen och avföringen kan bli smetig. Eftersom en felutfodrad kanin nästan alltid är överviktig, kan den ha svårt att komma runt och fånga upp sin blindtarmsavföring. Funktionen i tarmen blir då ännu sämre och det leder till en ond cirkel. När tillståndet förvärras, får kaninen magsmärtor, vilket gör att den inte vill äta, vilket i sin tur gör att tarmpassagen blir ännu långsammare. Till slut kan passagen upphöra helt och då kommer det ingen avföring alls. Kaninägaren tror då ofta att kaninen är förstoppad men så är sällan fallet utan det är helt enkelt tarmmotoriken som stannat av. I det här läget, mår kaninen nästan alltid mycket dåligt; den äter inte, den sitter ihopkurad eller kastar sig från sida till sida och den har väldigt ont i magen. En del kaniner gnisslar tänder, magen kan kurra och bli spänd.

  När en kanins magtarmmotorik står stilla utan att det är något som stoppar upp, kallas det magatoni och/eller ileus.

  Behandling

  I det akuta skedet är det viktigt att få tarmen att börja arbeta igen. Hos veterinären behandlas kaninen i det här läget med dropp, smärtlindring, tarmmotorikstimulerande mediciner och gaslösande preparat. Dessutom är det viktigt att börja stödmata kaninen så fort som möjligt. På sikt måste man självfallet lägga om kosten så att risken att besvären upprepas minskar.

  Förebyggande

  Som tidigare nämnts är korrekt utfodring en mycket viktig förebyggande åtgärd för att förebygga mag-tarmsjukdomar. Annat viktigt är att minimera stressen för sina kaniner, aldrig göra hastiga eller tvära foderbyten, låta kaninerna ha gott om utrymme så att de kan motionera samt att själv inte experimentera med mediciner.

  Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

  Sidan granskades senast : 2022-07-14