Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Mikael Leijon
Mikael Leijon Forskare, FD, Docent mikael.leijon@sva.se 018-67 43 17

Huvudman

SVA

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2013

Detektion av virala patogener inom ett geografiskt område där dessa inte tidigare uppträtt eller är helt okända.

Vi kommer att utveckla standardiserade metoder för identifiering av okända patogener inklusive patogener som visserligen inte är helt okända men som uppträder i ett nytt spridningsområde. Som ett komplement till utvecklingen av ett standardiserat tillvägagångssätt för detektion av okända patogener enligt ovan kommer detta system för snabb genetisk karaktärisering anpassas för snabb fältbaserad detektion och karaktärisering av dessa nya patogener inklusive sub- och patotypning. På så sätt kommer samhället beredskap för att möta hotet från nya infektiösa patogener, inklusive bioterrorhot, att kraftigt förbättras.
Sidan granskades senast : 2017-05-02