Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Växa Sverige

Hushållningssällskapet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Gård&Djurhälsan

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2021 - 2023

Medlemmar

Ann Högberg

Anna Omazic

Erik Nordkvist

Effektivt utnyttjande av tillgängliga foder- och vattenkällor vid kritisk resursbrist

Foto: Kichigin

Hur förser vi produktionsdjur med foder och vatten i samband med kritisk resursbrist? Vilken effekt har alternativa fodermedel på djurens hälsa och produktionskapacitet? Detta är några av de frågor som under de senaste åren aktualiserats. För att möjliggöra effektivt utnyttjande av foder och vatten i en bristsituation krävs en övergripande strategisk plan, stärkt samsyn och samverkan i hela livsmedelskedjan. 

Målbild

Inom projektet samverkar nationella myndigheter, rådgivningsorganisationer och akademi för att bidra till en förbättrad förmåga till effektivt utnyttjande av foder och vatten vid resursbrist genom:

  • att tydliggöra effekterna av användning av foder och vatten av lägre kvalitet än normalt utifrån ett djurhälso-, produktions- och livsmedelssäkerhetsperspektiv
  • att identifiera signifikanta variabler vid bedömning av foder och vattenkvalitet vid resursbrist
  • att sammanställa kunskapsunderlag och bygga upp verktyg för snabba, välinformerade och riskminimerande beslut genom snabb riskvärdering av foder och vatten vid resursbrist
  • aktiv kunskapsspridning riktad till primärproducenter, rådgivare samt regionala och lokala myndigheter.


Sidan granskades senast : 2022-03-30