Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Artursson
Karin Artursson VMD, forskare, adjungerad professor karin.artursson@sva.se 018-67 41 68

Huvudman

SVA

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2011 - 2013

Förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk

Syftet är att studera förekomsten av för människa sjukdomsframkallande zoonotiska bakterier i opastöriserad mjölk från svenska gårdar genom undersökning av tankmjölk.

Genom ett brett angreppssätt där flera agens analyseras kan vi också se om flera patogener förekommer samtidigt och hur vanligt respektive ovanligt det är med multipla patogener i opastöriserad mjölk. Denna kunskap kan ligga till grund för vidare bedömning av risker med att konsumera opastöriserad mjölk och mjölkprodukter samt hur dessa kan förebyggas.

Studien kommer att ingå i ett större nordiskt projekt som planeras tillsammans med Helsingfors Universitet i Finland.

Sidan granskades senast : 2016-02-04