Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Mikael Leijon
Mikael Leijon Forskare, FD, Docent mikael.leijon@sva.se 018-67 43 17

Huvudman

SVA

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2013

Multiplex detektion av patogener som utgör risk för human- och djurhälsa.

Projektet kommer att utveckla standardiserade metoder för bred detektion av både virala och bakteriella patogener som kan utgöra ett samhällsomfattande hot. Särskilt inom livsmedelsdiagnostik är extraktionen av nukleinsyra från livsmedelsmatriser ett betydelsefullt problem eftersom mängden viruspartiklar kan vara mycket liten per volymenhet av matrisen. Utveckling av effektiva extraktionsmetoder i dessa sammanhang är en integrerad del av detta projekt.
Sidan granskades senast : 2017-05-02