Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Troell
Karin Troell Forskare, PhD karin.troell@sva.se 018-67 43 14

Huvudman

SVA

Finansiär

SVAs forskningsfond

Start/avslut

2012 - 2013

Sprider betande köttdjur zoonotiska parasiter på vattennära beten?

Risken för spridning av vattenburna protozoer har gjort att många kommuner har infört, eller överväger att införa, restriktioner för betesdjur på strandnära beten och inom vattenvårdsområden. Kommunernas beslut baseras på resultat från internationella undersökningar som visar att parasiterna är vanligt förekommande hos nötkreatur, resultat som inte nödvändigtvis speglar situationen i Sverige.

Vi vill med sökta medel studera förekomst av Giardia, en viktig zoonotisk vattenburen protozo i svenska dikobesättningar på vattennära beten. Vi vill dessutom använda insamlad data på både Giardia och Cryptosporidium för att göra en riskvärdering för smittspridning av dessa parasiter från bete, via vatten till människa.

Sidan granskades senast : 2013-10-16