Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Erik Ågren
Erik Ågren Bitr. statsveterinär erik.agren@sva.se 018-67 42 78

Huvudman

SVA

Finansiär

Naturvårdsverket

Start/avslut

2021 - 2021

Utvidgad övervakning av rävens dvärgbandmask i kända smittade områden

Projektet är en uppföljning av fynd av rävens dvärgbandmask i rävspillningar insamlade under hösten 2020 i två tidigare kända smittade områden; Gnesta och Uddevalla. Då insamlingen 2020 endast utfördes i det kärnområde där tidigare fynd gjorts, görs en insamling i nästa steg i ett utvidgat område runtomkring dessa områden. Ett större övervakningsområde med cirka 5 km radie runt centrala fyndplatserna gör att närmaste intilliggande uppskattade rävrevir också undersöks. Totalt samlas upp till 150 rävspillningar per område. Om ett försök med avmaskning ska göras för att lokalt minimera eller utrota parasiten i ett smittat område så är det av vikt att dokumentera att smittan fortfarande är avgränsad till ett begränsat område.

Sidan granskades senast : 2022-01-02