Gå direkt till innehåll

BIOPIGEE – ett One Health EJP-projekt

Varje år insjuknar människor inom EU i infektioner som har orsakats av salmonella och hepatit E (HEV), ibland med dödsfall som följd. Syftet med BIOPIGEE är att skapa ett underlag för rådgivning till bland annat lantbrukare, veterinärer och myndigheter om olika smittskyddsåtgärder som minskar förekomsten av salmonella och HEV i livsmedelskedjan.

BIOPIGEE – Biosecurity practices for pig farming across Europe – ska bland annat

  • ta fram protokoll för smittskyddsåtgärder i grisuppfödning
  • utvärdera effekten av olika desinfektionsmedel på bildningen av biofilm
  • beräkna kostnadseffektiviteten för olika smittskyddsåtgärder
  • utvärdera lönsamheten för olika standarder och smittskyddsåtgärder
  • genomföra datorsimuleringar av sjukdomsspridning och smittskyddsåtgärder.

Projektet avslutas med att ta fram en katalog över olika biosäkerhetsåtgärder, samt information om hur effektiva åtgärderna är när det gäller att begränsa/minska spridning av salmonella- och HEV-smitta.

Budget på cirka 33 miljoner

Biopigee har en total budget på närmare 33 miljoner kronor. SVA:s andel är drygt 2 miljoner, varav 1,3 är medfinansiering.

Totalt deltar 16 institutioner från 12 europeiska länder i Biopigee. Projektet består av sammanlagt sex delprojekt. SVA deltar i fem delprojekt och leder ett av dem: Kunskapsförmedling.

Projektet leds av Federal Institute for Risk Assessment, Tyskland. Från SVA deltar Marie Sjölund, Beth Young, Linda Ernholm och Stefan Widgren.

Projektinformation

Finansiär:
One Health European Joint Project.

Tidsperiod:
2020–2022.

Kontaktpersoner på SVA

Marie Sjölund

Bitr. statsveterinär

Porträtt av Marie Sjölund

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Beth Young

Epidemiolog

Statens veterinärmedicinska anstalt

Sidan granskades senast : 2022-07-13