Gå direkt till innehåll

CARE – ett One Health EJP-projekt

En del smittämnen är zoonotiska: de kan överföras från djur till människor och från människor till djur. Vissa av dem, som campylobakter, salmonella och en del E-coli bakterier (EHEC), kan smitta människor, exempelvis via livsmedel. Syftet med CARE är att förbättra beredskapen och övervakningen av zoonoser i EU – dels mellan länder, dels mellan sektorerna folkhälsa, livsmedel och djurhälsa.

CARE – Cross-sectoral framework for quality Assurance Resources in the European Union – ska utveckla och förbättra kompetensprövningar och referensmaterial på laboratorier inom EU.

Hittills har kompetensprövningar framför allt anordnats när det gäller folkhälsa, djur och livsmedel, men CARE planerar att arrangera kompetensprövningar mellan olika sektorer och för typning av zoonotiska bakterier. Den senare metoden ger en noggrann bild av mikrobpopulationen hos en viss art och används efter artbestämningen.

CARE-projektet ska bland annat inventera befintliga kompetensprövningar för påvisning, karaktärisering och typning av zoonotiska bakterier, undersöka vilket referensmaterial som finns tillgängligt och om det finns populationsdata som kan användas.

Baserat på inventeringarna och övningarna ska CARE därefter ta fram riktlinjer för kompetensprövningar och referensmaterial, samt skapa databaser för referensmaterial.

Åtta länder deltar

Projektet har en budget på cirka 45 miljoner kronor, varav SVA:s andel är 560 000 kronor.

Totalt deltar 16 partnerinstitut från åtta länder i projektet. Bland dem flera av EU:s referenslaboratorier för folkhälsa, djur, livsmedel och foder, samt FAO, OIE och WHO:s referenscenter.

SVA:s roll i projektet är att planera kompetensprövningarna och ta fram referensmaterial.

Projektet leds av Statens seruminstitut i Danmark samt Danmarks tekniska universitet. Från SVA deltar Elina Lahti, Karl Pedersen och Hanna Skarin.

Projektinformation

Finansiär:

One Health European Joint Programme.

Tidsperiod:

2020–2022.

Kontaktpersoner på SVA

Elina Lahti

Epidemiolog

Porträtt av Elina Lathi

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Karl Pedersen

Sektionschef Antibiotika

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Hanna Skarin

Chef för EURL-Campylobacter

Foto: Jonas Förare/SVA

Sidan granskades senast : 2020-04-22