Gå direkt till innehåll

OH-HARMONY-CAP – ett One Health EJP-projekt

Laboratorier inom EU analyserar varje år hundratusentals prover för att kartlägga utbrott av livsmedelsburna smittor som salmonella och campylobakter. För att länderna ska kunna jämföra sina resultat är det viktigt att metoderna är harmoniserade (enhetliga) och används enligt en fastställd standard. OH-Harmony-Cap ska bland annat samla in information och harmonisera metoderna för detektion och typning av olika livsmedelsburna patogener och antibiotikaresistens som används inom EU.

OH-Harmony-CAP – One Health Harmonisation of Protocols for the Detection of Foodborne Pathogens and AMR Determinants – ska bland annat utveckla och testa en OHLabCap-undersökning som omfattar en bred panel av utvalda bakterier och parasiter, samt antibiotikaresistens. Undersökningen baseras på en enkät som skickas till nationella referenslaboratorier och diagnostiska primärlaboratorier i alla EU/EEA-länder.
Projektet ska också sammanställa aktuella tillvägagångsätt hos olika aktörer som detekterar livsmedelsburna patogener och antibiotikaresistens. Målet är att ta fram rekommendationer och en vägledning för hur laboratorier ska förbättra sina kvantitativa data för några utvalda smittämnen: Shiga/verotoxinproducerande E. coli (STEC), enterotoxinproducerande E. coli (ETEC), Cryptosporidium, samt antibiotikaresistens för Salmonella och Campylobacter.

Dessutom ska protokoll samlas in från olika aktörer, analyseras och rankas utifrån hur användbara och lämpliga de är när det gäller att detektera givna smittämnen. De protokoll som har bäst kvalitet kommer därefter att testas och implementeras i OH-Harmony-CAP-projektet.

SVA leder arbetet med att jämföra de insamlade protokollen från olika laboratorier runt om i Europa.

Tio länder deltar

Den del av OH-HARMONY-CAP som utförs vid SVA har en budget på drygt tre miljoner, varav 44 procent finansieras av EU och 56 procent av SVA.

Sammanlagt deltar tio länder och femton institut i projektet som leds av Flemming Scheutz och Nadia Boisen på Statens Serum Institut i Danmark. Tre svenska myndigheter deltar: SVA, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att projektet är brett förankrat, vilket innebär att även länder utan en representant i projektet bjuds in för att delta i undersökningar och för att ta del av resultaten.

På SVA deltar personer från fyra olika sektioner inom avdelningarna för MIK och DOA i arbetet.

Projektinformation

Finansiär:
One Health European Joint Programme och SVA.

Tidsperiod:
2020–2022.

Kontaktperson på SVA

Karin Troell

Forskare, PhD

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2020-04-22