Gå direkt till innehåll

PARADISE – ett One Health EJP-projekt

Cryptosporidium spp. och Giardia duodenalis är två vatten- och livsmedelsburna parasiter som kan smitta både människor och djur. Parasiterna är utvecklingsmässigt olika men sprids på liknande sätt och orsakar samma symptom vid sjukdom, bland annat diarré. PARADISE ska utveckla ny diagnostik för att detektera parasiterna, studera arvsmassan, samt spåra smittan och fastställa smittvägarna.

PARADISE – PARAsite Detection, Isolation and Evaluation – fokuserar på de zoonotiska parasiterna Cryptosporidium parvum, den art som orsakar flest sjukdomsfall i Sverige, samt Giardia genotyp B som påträffas hos bland annat människa, hundar och vilda djur. I Sverige och i resten av världen orsakar de många sjukdomsfall och utbrott som är kopplade till dricksvatten, kontaminerat livsmedel eller smitta från djur.

SVA leder arbetet med att utveckla det nya systemet för genotypning och tar fram en detektionsmetod som bygger på användning av DNA-fiske.

Femton institut i tretton länder

Den svenska delen av Paradise har en budget på drygt sex miljoner, varav 44 procent finansieras av EU och 56 procent av SVA.

Tretton länder och femton institut deltar i projektet. Det leds av Simone M Caccio vid Istituto Superiore di Sanità i Rom, Italien, och av Karin Troell vid SVA. Tre svenska myndigheter deltar: SVA, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. På SVA deltar sex personer från tre olika sektioner inom avdelningen för Mikrobiologi i arbetet.

Projektinformation

Finansiär:

One Health European Joint Programme och SVA.

Tidsperiod:

2020–2022.

Kontaktperson på SVA

Karin Troell

Forskare, PhD

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2020-04-22