Gå direkt till innehåll

Bidra till ett projekt om celltal i mjölk

Till dig som har mjölkgård med getter och mjölktank:

bild på mjölktank
Foto: Ylva Persson/SVA

Vi önskar din medverkan i ett examensarbete om celltalet i getmjölk. Vi skulle behöva ha din hjälp att ta tankmjölkprover vid några tillfällen under laktationen. Du kommer självklart att vara anonym när vi presenterar resultaten. Du kommer löpande att få ta del av din egen besättnings celltal.

Om det här låter intressant vill vi gärna höra av oss till dig med mer information.

Varför vill vi mäta celltal i mjölk?

bild på getter
Foto: Ylva Persson/SVA

Celltalet i mjölk är vita blodkroppar som kan stiga på grund av flera olika faktorer, där dålig juverhälsa är allra viktigast. Celltalet används för att få information om vad man har för mjölkkvalitet och som ett mått på mastitförekomst i besättningen. Hos getter har det tidigare diskuterats vad som anses vara ett högt respektive lågt celltal, men vi vet egentligen inte så mycket om celltalet på en nationell nivå.

Syftet med projektet är att försöka ta fram ett så representativt nationellt celltal som möjligt. Detta skulle i framtiden kunna användas för att få information om individuella gårdars mjölkkvalitet och getternas juverhälsa.

Anmäl dig här

 

Hälsningar Ylva Persson SVA, Jonas Johansson Wensman SLU, Ellen Thor veterinärstudent SLU

Senast uppdaterad : 2021-03-05