Gå direkt till innehåll

Hjälp oss förbättra kunskapen om beredskapen i svensk foderförsörjning

Är du djurhållare med produktionsdjur? SVA behöver nu din hjälp för att öka kunskapen om beredskapen i svensk foderproduktion. Hjälp oss genom att besvara enkäten!

Svara på enkäten

Skörd av vallfoder.
Skörd av vallfoder. Foto: Linda Engblom/SVA

Enkäten består av 14 frågor och fokuserar på personalförsörjning och transporter i primärproduktionen. De svar vi får in kommer att utgöra grunden för vårt fortsatta arbete inom projektet ”Robust foderförsörjning med hjälp av frivilliga försvarsorganisationer”. Projektet syftar till att utveckla frivilliga försvarsorganisationers förmåga att hjälpa till vid kris. Läs mer om projektet på SVA:s webbplats.

Enkäten är anonym. Efter avslutad enkät kan de som vill lämna kontaktuppgifter för en separat djupare intervju. I den djupare intervjun vill vi ta del av dina reflektioner och erfarenheter. Vi vill även höra dina tankar om hur frivilliga försvarsorganisationers kan bidra till att stärka den svenska foderförsörjningsförmågan.

Enkäten är öppen fram till 15 november.

Kontaktperson på SVA