Gå direkt till innehåll

Hjälp oss förbättra kunskapen om beredskapen i svensk foderförsörjning

Är du djurhållare med produktionsdjur? SVA behöver nu din hjälp för att öka kunskapen om beredskapen i svensk foderproduktion. Hjälp oss genom att besvara enkäten.

Varför vill vi ha hjälp?

Skörd av vallfoder.
Skörd av vallfoder. Foto: Linda Engblom/SVA

Tillräcklig mängd foder av god kvalitet är en nödvändig resurs i animalieproduktionen. Både personalbrist vid foderproduktion eller störningar i fodertransporter kan ha negativ inverkan på tillgången till foder.

För att få kunskap om hur beredskapen på gård ser ut idag har vi skapat en enkät med frågor om bland annat personalförsörjning och transporter. Enkäten genomförs som en del i projektet ”Robust foderförsörjning med hjälp av frivilliga försvarsorganisationer”. Målet med projektet är att stärka frivilliga försvarsorganisationers förmåga att bidra till produktion av foder inom primärproduktionen och transport av foder mellan olika foderaktörer.  I projektet ingår tre frivilligorganisationer (Svenska Blå Stjärnan, Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och Sveriges bilkårers riksförbund) samt Jordbruksverket.

Genom att fylla i enkäten, bidrar du till ett förbättrat kunskapsläge och resultaten från enkäten kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet i projektet mot en robust foderförsörjning i Sverige.

Vi söker även dig som har erfarenhet av störningar med koppling till personaltillgång eller transporter för djupintervjuer. Om du är intresserad av att delta i en djupintervju fyller du i dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten så kontaktar vi dig.

Delta i enkäten

Här går du vidare till enkäten

 

Kontaktperson på SVA