Gå direkt till innehåll

Insamling av material från blåsa eller krusta vid misstanke om orf för metodutveckling av diagnostik på SVA

Orf förekommer hos flera djurarter, bland annat får, get, kameldjur, myskoxe och ren. Symtomen kan variera. Initialt ses rodnader och vätskefyllda blåsor i huden, särskilt runt mun och näsborrar på unga djur. Så småningom blir det mer krustor och sårskorpor. Lesioner kan också finnas i munhålan, till exempel på tungan. Smittan kan lätt spridas till hondjurens juver. Sekundärinfektioner och juverinflammation kan uppkomma. Även till exempel pung- och klövområde kan drabbas.

Orf är en zoonos där smitta till människa kan ge upphov till smärtsamma, enstaka röda utslag, ofta på händerna. Handskar och handtvätt skyddar mot infektion.

Hur kan jag skicka in prov vid misstanke om orf?

Renmule
Orf förekommer hos ren, men vi vet inte i vilken utsträckning. Foto: Ulrika Rockström

I dagsläget analyseras inga prover för misstänkt orf på djur i Sverige. Men nu finns möjlighet att skicka in prov för kostnadsfri analys på SVA då vi i ett projekt efterfrågar material för att kunna sätta upp PCR-diagnostik för parapoxvirus.

Har ni stark misstanke eller gårdar med problem är ni, både som djurägare och veterinär, välkomna att skicka in prov i form av material från blåsa eller krusta.

För att skicka in prov kontakta Karin Wallin Philippot, SVA via e-post karin.wallin@sva.se eller telefon 018-67 52 39 för att få vidare information och provtagningsmaterial (rör och SVA:s provpåse).

Viktigt att ni använda handskar vid all provtagning då orf är en zoonos.

Använd SVA:s provpåse och fyll i en remiss

Remiss för djurägare (pdf)

Remiss för veterinär (pdf)

Att ange på remissen

Skriv ’orf-projektet och Karin Wallin Philippot’ under önskad undersökning på remissen samt kryssa i rutan för Lantbrukets djur på SVA:s provpåse.

Obs: Provsvaret kommer inte kunna skickas ut per omgående eftersom syftet i huvudsak är metodutveckling. Projektet fortlöper tills vi fått in önskad mängd provmaterial.

Lamm
Det är främst unga lamm som drabbas av orf. Foto: Maya Hoffman
Jämtget
Orf är sannolikt vanligt i svenska getbesättningar. Foto: Ylva Persson/SVA
Senast uppdaterad : 2020-09-08