Gå direkt till innehåll

Karta över harpest

SVA samlar in rapporter om vilda harar som hittas döda i naturen. Vissa av hararna skickas in till oss för undersökning. Kartan visar rapporterade och undersökta harar.

Harar som rapporterats in via vårt webbformulär och med angiven fyndplats är med på kartan.

 

Karta

Uppdaterad: 2022-07-04 kl. 07:52

Kartan visar harar som rapporterats in från 2016-01-01 och fram till i dag. Dra i markören för tidsperiod för att byta datumintervall. Undersökta harar som inte bar på harpest visas som grön punkt, medan harar som har påvisad smitta visas som röd punkt. Blå punkter visar harar som rapporterats döda i naturen, men där ingen diagnos ställts.

OBS! En del harar kan vara dubbelt registrerade och markerade både som ”blå punkt” och som ”röd/grön punkt”.

Kartan uppdateras automatiskt en gång per dygn.

För information om fall av harpest i tabellformat: