Gå direkt till innehåll

Myndigheternas roller i ASF-övervakningen

Myndigheter och intresseorganisationer möts regelbundet både nationellt och internationellt för att bygga nätverk och ta del av varandras erfarenheter angående ASF.

Svenska myndigheter och intresseorganisationer har bland annat tillsammans genomfört en övning utifrån ett fiktivt scenario där ASF introducerats till vildsvinsstammen i Sverige.

De svenska myndigheterna har tagit fram en handlingsplan för hur man ska agera om ASF hittas hos vildsvin i Sverige och har fått i uppdrag av regeringen bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av ASF i Sverige.

Motsvarande åtgärder för tamgris regleras redan i europeisk och svensk lagstiftning.