Gå direkt till innehåll

Karta över undersökta viltlevande hjortdjur (CWD)

Sedan hösten 2016 har SVA undersökt viltlevande hjortdjur som hittats döda i naturen eller påträffas sjuka, för sjukdomen CWD. Under älgjakten 2017 togs även riktade prover på älgar som skjutits under jakt i västra Jämtland och från och med hösten 2018 provtogs också trafikdödade hjortdjur. Under åren 2018–2020 genomfördes en av EU beslutad övervakning av CWD, och Sverige beslutade att förlänga övervakningen och den pågick även under 2021. Övervakningen omfattade utöver vilda hjortdjur även hägnad kronhjort och ren.

 

Med anledning av de första påvisade svenska fallen av CWD i Norrbottens län i början av 2019, pågick under jaktsäsongen 2019 även en utökad övervakning i det berörda området. Efter att CWD påvisats hos ytterligare en älg i Västerbottens län i september 2020 genomfördes även där en utökad övervakning under jaktsäsongen 2020.

 

Den av EU beslutade provtagning för CWD avslutades i början av 2022 men djur med kliniska tecken som kan vara orsakade av CWD ska även fortsättningsvis rapporteras och provtas.

 

På kartan ser du alla undersökta viltlevande hjortdjur sedan 2016 och var de ungefär hittats eller fällts.

 

Blå prickar i kartan = analyserad, ej påvisad.

 

Röda prickar i kartan = analyserad, påvisad. 

 

Karta

Uppdaterad: 2023-12-03 kl. 07:48

Tabell över undersökta viltlevande hjortdjur

Tabellen visar undersökta djur från och med 2016 per år och län. 

Sidan granskades senast : 2023-01-25