Gå direkt till innehåll

Nationell övervakning i Sverige

Med anledning av att CWD sedan 2016 påvisats i såväl Norge, Finland som Sverige pågår fortsatt övervakning av CWD i Sverige, med syfte att undersöka hur spridd sjukdomen är.

Sedan 2016 undersöks hjortdjur som visar symtom på CWD eller av annan orsak skickas till SVA för obduktion. Se karta över CWD och följ antalet inskickade prover här.

Under åren 2018-2020 genomfördes en övervakning som beslutats av EU. Den omfattade utöver Sverige alla medlemsstater som har populationer av älg eller ren (Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen). Sverige har beslutat att förlänga övervakningen och därmed fortsätta övervaka på samma sätt även under år 2021. Viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren ingår i övervakningen. Djur som visar symtom på CWD samt djur som hittas döda eller som avlivas på grund av andra tecken på sjukdom ska undersökas. Dessutom kan trafikdödade djur och djur som kasseras på grund av sjukdom vid jakt och slakt undersökas.

Sammanlagt ska 6 000 prover tas, fördelat på 500 från hägnad kronhjort och 2 750 vardera från frilevande vilt respektive ren. Prover på vilt tas geografiskt fördelat över hela landet. Antalet prov per område har anpassats utifrån populationernas storlek samt risk för CWD. Prover på ren tas i samtliga samebyar och prover på hägnad kronhjort tas i samtliga kronhjortshägn i landet. Dovvilt ingår inte i EU-övervakningen men ska undersökas om de uppvisar symtom på CWD (läs mer på sidan sjukdomsbeskrivning).

De första fallen av CWD i Sverige påvisades hos två 16-åriga älgkor i Norrbottens län i mars och maj 2019. Med anledning av fynden genomfördes 2019-2020 en utökad övervakning i området. Inom ramen för denna utökade övervakning påvisades i september 2019 ytterligare ett fall av CWD, denna gång hos en tio år gammal älgko. I september 2020 påvisades det fjärde fallet av CWD i Sverige, hos en fjorton år gammal älgko från Västerbotten.

Ansvar för övervakningen

Jordbruksverket och SVA ansvarar gemensamt för att övervakningen i Sverige genomförs.

Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in av landets jägare, eftersöksjägare, viltkasserare, renägare och kronhjortshägnägare, samt från vilthanteringsanläggningar och renslakterier. På sidan skicka in prov nationell övervakning finns instruktioner om provtagning och inskickande av prov för olika kategorier av provtagare.

Skicka in prov

Film: Så här tar du prov från ett älghuvud/SVA

Analysen går till så att en bit av hjärnstammen och käklymfknutor undersöks. Den som skickar in prov kan välja mellan att skicka in organdelar från skalle (hjärnstam och lymfknuta) i rör i en provpåse (vadderade kuvert) eller att skicka in hela skallen i kartong.

Allt material för provtagning och inskickande av prov kan beställas kostnadsfritt från SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se, följ medföljande instruktioner (se länkar ovan).

Film om avmagringssjuka (CWD).

 

Film om övervakning av avmagringsjuka (CWD).